کارگاه آموزشی مسائل حقوقی اختراعات

0

کارگاه آموزشی مسائل حقوقی اختراعات

از ایده اختراع تا ثبت پتنت

مدرس: دکتر طاهر حبیب زاده

پنجشنبه 30 آذر 1396

از ساعت 9 الی 15

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت