کارگاه آموزشی نظام ثبت اظهارنامه های بین المللی اختراع طبق معاهده همکاری ثبت اختراع(PCT)

0

کارگاه آموزشی نظام ثبت اظهارنامه های بین المللی اختراع طبق معاهده همکاری ثبت اختراع(PCT)

زمان برگزاری:5اسفندماه96

مهلت ثبت نام:3 اسفندماه 96

مکان:تهران-خیابان کارگرشمالی-پردیس شمالی دانشگاه تهران

photo_2018-02-20_15-14-24555

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت