کارگاه آموزش مقاله نویسی

0

کارگاه آموزش مقاله نویسی


دکتر علی اصغر پور عزت

چهارشنبه ها از 22 آذر الی 13 دیماه ساعت 13 الی 15

ثبت نام در:
‏https://goo.gl/gizDKJ

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت