کارگاه بررسی حقوقی چالش های آب، محیط زیست و نفت و گاز

0

کارگاه بررسی حقوقی چالش های آب، محیط زیست و نفت و گاز

dr.Sergei Vinogrado

دانشگاه صعنتی شریف

کارگاه به زبان انگلیسی می باشد.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت