کارگاه تحلیل شبکه ای

0

کارگاه تحلیل شبکه ای

روش نرم ارتباط محور برای ارزیابی وحل مسائل سیاستی

زمان: چهارشنبه وپنجشنبه 2و3 اسفندماه

ساعت: 13الی 17:30

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت