کارگاه روشهای اجرای پروژه های زیرساختی و خدماتی عمومی: از روشهای سنتی تا مشارکت بخش عمومی و خصوصی (Public Private Partnership)

0

کارگاه روشهای اجرای پروژه های زیرساختی و خدماتی عمومی: از روشهای سنتی تا مشارکت بخش عمومی و خصوصی (Public Private Partnership)

 

روشهای مختلف برای اجرای پروژه های عمومی کدام هستند و چه تفاوت هایی با هم دارند؟ مزیت ها و محدودیت های هر روش چیست؟ چگونه روش(های) بهتر را برای اجرای یک پروژه تعیین کنیم؟

آیا روش های مشارکتی در تامین هزینه پروژه های عمومی کمک می کنند؟ برای استفاده از روش های مشارکتی، چگونه یک  پروژه را توسعه دهیم و آماده سازیم؟ چگونه یک پروژه مشارکتی را وارد بازار کنیم؟ عوامل موفقیت یک پروژه مشارکتی چیست؟

اگر علاقه مند به دانستن پاسخ این پرسش ها و اعمال پاسخ ها در مورد یک پروژه واقعی در سازمان خود می باشید، این کارگاه برای شما طراحی شده است.

در این کارگاه آموزش ها و فعالیت های زیر به انجام می رسد:

۱. معرفی روش های اجرای پروژه از روش های سنتی تا روش های مشارکتی بین بخش عمومی و خصوصی

۲. آشنایی با ابزار ارزیابی روش های اجرای پروژه، اماده سازی پروژه و ورود پروژه با بازار با تمرکز بر روش های مشارکتی

۳. ارائه مطالعات موردی روی نمونه پروژها های موفق و ناموفق در روشهای سنتی و روشهای مشارکتی

مدرس:

ندا صالحی راد

دانش آموخته سیاستگذاری عمومی و اقتصادی مدرسه علوم سیاسی پاریس (Sciences Po Paris) و مدرسه علوم اقتصادی لندن (London School of Economics and Political Sciences)

مشاور سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران

مشاور سابق برنامه اسکان بشر ملل متحد (UN Habitat) در تهران

مدیر ارشد سابق پروژه های PPP دولت کانادا

زمان:

چهارشنبه 27 دی 1396، ساعت 8 تا 13

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت