کارگاه سیاستگذاری داده محور در حوزه سلامت

0

کارگاه سیاستگذاری داده محور در حوزه سلامت

 سخنران: دکتر سمیه سعادت

پژوهشکده سیاست گذاری علم ، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

سه شنبه 12 دی 1396

ساعت: 30-8 تا 13

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت