کارگاه علمی آشنایی با روش تحقیق آزمایشی درمدیریت کسب وکار

0

کارگاه علمی آشنایی با روش تحقیق آزمایشی درمدیریت کسب وکار

زمان برگزاری: سه شنبه 15اسفندماه 96

ساعت:9:30 الی 12:30

مکان: ساختمان الغدیر-آزمایشگاه تحقیقات کسب وکار

photo_2018-02-21_20-27-14

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت