کارگاه مبانی فعالیت بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط

0

کارگاه مبانی فعالیت بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط

از صادرات تا تولید و سرمایه‌گذاری بین‌المللی

?هادی فریبرزی،محقق دکتری ومدرس استراتژی از دانشگاه کلگری کانادا
? 19دی96-8تا18

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت