“کاهش صداقت و حقیقت”

0

“کاهش صداقت و حقیقت”

کاهش اعتماد به آمارها و موسسات هزینه های جامعه است.

 

گزارش تحقیقاتی موسسه رند RAND
در رابطه با کاهش نقش واقعیت ها و تحلیل در زندگی عمومی ایالات متحده را اعلام کنیم.چه چیزی باعث کاهش حقیقت (صداقت و درستی) می شود؟ پیامدها چیست؟ و برای مبارزه با آن چه می توان انجام داد؟

جهت دریافت کلیک کنید

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت