کتاب «آشنایی با فعالان ومتخصصان مدیریت فناوری و نوآوری ایران»

0

کتاب «آشنایی با فعالان ومتخصصان مدیریت فناوری و نوآوری ایران»

باحمایت انجمن مدیریت فناوری ایران

ویراستار : دکترسید محمدحسین شجاعی

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

Capture

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت