کتاب «آشنایی با فعالان ومتخصصان مدیریت فناوری و نوآوری ایران»

0

کتاب «آشنایی با فعالان ومتخصصان مدیریت فناوری و نوآوری ایران»

باحمایت انجمن مدیریت فناوری ایران

ویراستار : دکترسید محمدحسین شجاعی

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

Capture

کامنت