کتاب اقتصادسیاسی مناقشه اتمی ایران

0

کتاب اقتصادسیاسی مناقشه اتمی ایران

درآمدی برعبور تمدن ها

( نبرد غرب برای تسخیر پایان تاریخ )

✍دکتر محسن رنانی

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل کتاب،کلیک کنید

Capture

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت