کتاب انگلیسی”شیطان بزرگ وملاهای دیوانه”

0

کتاب انگلیسی”شیطان بزرگ وملاهای دیوانه”

ایران وآمریکا چگونه از همدیگر دیو ساختند؟

✍William 0. Beeman

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

Capture

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت