کتاب تدبر فرازمانی در قرآن کریم-(کاربست سیستم برنامه ریزی سلولی عصر مدار)

0

کتاب تدبر فرازمانی در قرآن کریم
(کاربست سیستم برنامه ریزی سلولی عصر مدار)

✍️نویسندگان:  دکترعلی اصغر پورعزت، میثم علی پور

جهت دریافت نسخه الکترونیکی کتاب کلیک کنید

photo_2018-03-18_18-56-30

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت