کتاب توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی-فهرست پروژه‌های قابل واگذاری کشور

0

کتاب توسعه  مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی

فهرست پروژه‌های قابل واگذاری  کشور

پیوست لایحه بودجه

جهت دریافت نسخه الکترونیکی کتاب،کلیک کنید

photo_2018-04-03_15-42-13

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت