کتاب درآمدی بر نظریه خط مشی گذاری عمومی

0

 کتاب درآمدی بر نظریه خط مشی گذاری عمومی

✍️نوشته‌ی کوین بی. اسمیت و دابلیو لاریمر

به کوشش دکترحسن دانایی‌فرد  و نشر صفار چاپ شده است.
این کتاب با تقابل پارادایم‌های کلیدی در حوزه‌ی مطالعات خط‌مشی، افق جدیدی را در حوزه‌ی فلسفه‌ی خط‌مشی عمومی باز می‌کند. اگرچه محتوای کتاب به‌طورکامل ناظر بر فلسفه نیست؛ با زیر سوال بردن پیش‌فرض‌های مدل‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی، ذهنیت فلسفی خوانندگان را برمی‌انگیزاند. تقابل عقلانیت‌گراها با فرااثبات‌گرایان، مباحث جذابی از انتقادات و ادعاهای متقابل را به نمایش می‌گذارد.
کتاب حاضر در ده فصل تدوین شده است. «خط‌مشی عمومی به عنوان یک مفهوم و یک حوزه‌ی مطالعاتی»، «پیوند بین سیاست و خط‌مشی»، «نحوه‌ی شکل‌گیری خط‌مشی»، «خاستگاه شکل‌گیری خط‌مشی»، «نظریه‌های کلیدی تحلیل خط‌مشی»، «تحلیل اثر و ارزشیابی برنامه»، «اجرای خط‌مشی»، «طرح خط‌مشی»، «جهت‌های جدید مطالعاتی در خط‌مشی‌پژوهی» و «آیا علوم خط‌مشی وجود دارد؟» عناوین فصل‌های کتاب را تشکیل می‌دهند.

photo_2018-02-21_21-47-30

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت