کتاب دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران-دوره جمهوری اسلامی

0

 کتاب دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران

دوره جمهوری اسلامی

کاری از: موسسه پژوهشی نگاه معاصر

 نویسنده:  ✍️ دکتر حسین بشیریه

جهت دریافت نسخه الکترونیکی کتاب،کلیک کنید

Capture101

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت