کتاب روش های پایه در تحلیل خط مشی و برنامه ریزی

0

کتاب روش های پایه در تحلیل خط مشی و برنامه ریزی

کتاب که در سال 2013 منتشر شده است دارای دو بخش کلی است:

یک) معرفی روش های تحلیل و ارزیابی خط مشی در هر یک از مراحل چرخه خط مشی گذاری

دو) معرفی کِیس هایی واقعی برای استفاده از روش های معرفی شده در بخش یک

مترجمین: دکتر توکلی، سحر بابایی ،علی همتی

انتشارات مالک اشتر

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت