کتاب سیاست گذاری عمومی دراقتصادکارآفرینانه:خلق شرایط برای رشد کسب وکار

0

کتاب سیاست گذاری عمومی دراقتصادکارآفرینانه:خلق شرایط برای رشد کسب وکار

نویسندگان : زولتان جی اکس – راجراستاک

مترجمان : جعفر خیرخواهان – داود حاجیان پیروز

معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

index

 

 

کامنت