کتاب نگاهی به تلاش کشورها در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

0

کتاب نگاهی به تلاش کشورها در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

ایده ها، اقدامات و همکاری کشورها، شرکتهاو سمن ها در توسعه فناوری اطلاعات

جهت دریافت نسخه الکترونیکی کتاب کلیک کنید

photo_2018-02-20_17-52-24

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت