کتاب پیش بینی ومدیریت فناوری

0

کتاب پیش بینی ومدیریت فناوری

چاپ اول

جهت دریافت نسخه الکترونیکی کتاب کلیک کنید

مولف: توماس روپر،کانبنگهام و …

بخشی از کتاب

هدف از این کتاب، تربیت مدیرانی بهتر برای قرن بیست و یکم است. تقریبا تمام سازمان‎ها به‎دلیل تصمیمات مدیران، موفق شده یا شکست می‎خورند. شواهد نشان می‎دهد که نقش حیاتی بسیاری از مدیران، پیش‎بینی و ایجاد تغییرات در سازمان خود (و شاید جهانی که در تعامل با سازمان است) می‎باشد. برای مثال، تصمیم هنری فورد  مبنی بر تولید اتومبیل برای توده مردم، زندگی در قرن بیستم را به‎طور چشمگیری تغییر داد. فناوری،  علت اصلی تغییر است. اگر مدیران در پیش‎بینی و انطباق سریع با تغییرات جاری محیط موفق نباشند، همواره این محیط در حال تغییر، ساختار با دقت طراحی‎شده آنها را بی‎اثر خواهد نمود. این موضوع برای مدیران فعلی فورد -که مجبور به تلاش برای بقای شرکت بوده‎اند- به خوبی شناخته شده است.
اولین چاپ این کتاب تاکید نمود که فناوری، کلید بهره‎وری و تغییر، یک واقعیت زندگی است. بنابراین مدیران فناوری برای به‎دست‎آوردن مزیت رقابتی، باید قادر به پیش‎بینی و ارزیابی تغییرات فناورانه باشند. در حال حاضر، مدیران از این دیدگاه استقبال کرده، تفکر جهانی و تغییرات فنی بنیادی  و مداوم را به‎عنوان مهارت‎های ضروری برای بقا، قلمداد می‎کنند. در مورد پتانسیل و دشواری پیش‎بینی و مدیریت فناوری، هم‎چنین در مورد اهمیت دانش به‎عنوان اساس رفاه ملت‎ها، رفاه شرکت‎ها و رفاه فردی، بسیار نوشته شده است. چاپ دوم این کتاب بر ابزارهایی عملی برای تولید اطلاعاتی برای تصمیم‎گیری موثر در مورد آینده و اقدامات مورد نیاز برای شکل‎دهی به اطلاعات، تمرکز می‎کند.
مخاطبان موردنظر برای این کتاب از دانشجویان سال‎های آخر کارشناسی یا تحصیلات تکمیلی تا مدیران باتجربه می‎باشند یعنی تصمیم‎گیرندگان حال و آینده‎ای که به‎جای تکیه صرف بر شهود و عقل متعارف، به روش‎های دقیق‎تری برای هدایت تصمیم‎گیری نیاز دارند. ابزار و مباحث ارائه‎شده در اینجا باید برای کسانی که درس کسب و کار یا علوم اجتماعی خوانده‎اند، هم‎چنین افرادی که پیش‎زمینه علوم و مهندسی دارند، قابل‎استفاده باشد. اگرچه برخی از کتاب‎ها، فناوری را تنها به‎عنوان یکی از عوامل در مدیریت در نظر می‎گیرند اما این کتاب ابزارهایی برای تبدیل فناوری‎های آینده به جزئی اساسی از توسعه استراتژی و به‎منظور اخذ تصمیم‎های اجرایی و عملیاتی معرفی می‎کند.
ابزار معرفی‎شده در کتاب حاضر با چاپ اول، سازگار است با این حال، زمینه آنها برای انعکاس پیچیدگی‎های مواجه‎شده برای مدیران جهانی امروز، به‎روزرسانی شده است. تغییرات این چاپ، بهبود در تفکر برای مدیریت فناوری را نشان می‎دهد. مهم‎ترین ویژگی پایدار کتاب، ارائه ابزاری قابل‎استفاده برای کمک به ارزیابی فناوری  و تغییرات فناورانه است. بیشتر مثال های ارائه شده در چاپ اول، به‎روز شده و مثال‎های جدیدی نیز اضافه شده است. نرم‎افزار مورد استفاده در محاسبات مختلف، حال بر نمونه‎های تجاری موجود (نه روش‎های اختصاصی ارائه شده در یک ابزار) تاکید می‎کند. اگرچه هنوز هم به طیف گسترده ی تأثیرات فناوری، پرداخته می‎شود اما این چاپ، بیشتر بر زمینه تصمیم‎گیری مدیران و پیاده‎سازی آنها تاکید می‎کند.
رویکرد این کتاب، بیشتر متناسب با افرادی است که باید پیش‎بینی‎های فناوری را توسعه داده و بر پایه مفاهیم آن عمل کنند. فصول مقدماتی (یعنی فصول 1، 2 و 3) به پیش‎بینی فناوری، پایه‎های روش‎شناختی، معمول‎ترین روش‎های مورداستفاده، ساختاردهی و سازمان‎دهی پروژه‎های پیش‎بینی، می‎پردازند. این سه فصل در بسیاری موارد، معرف مفاهیمی است که به‎طور کامل‎تر در کل کتاب و به عنوان یک مجموعه، به آنها پرداخته شده است.
فصول بعدی، روش‎شناسی تکمیلی را تعمیق می‎بخشند. فصول 4 و 5 جمع آوری اطلاعات و برخی ابزارهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل و نتیجه‎گیری را بررسی می‎کنند. فصل 6 ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش‎های شبیه‎سازی یا الگوسازی را توصیف می‎کند. فصول 7 تا 11 بر نتایج حاصل از پیش‎بینی تمرکز کرده و نشان می‎دهد که چگونه می‎توان از آنها برای رسیدن به نتیجه‎گیری در مورد پتانسیل بازار، ارزش اقتصادی، اثرات فناوری، خطر و هزینه و سود تجارت استفاده کرد. این کتاب با روش‎ها و نظراتی برای اجرای مؤثر نتایج پیش‎بینی، خاتمه می‎یابد. در پیوست کتاب نیز یک مطالعه موردی نشان‎دهنده یک چرخه کامل پیش‌بینی فناوری را ارائه می‎دهد.

مترجم: دکتر غلامرضا توکلی، دکتر مصطفی صفدری رنجبری، قاسم محمدخانی، وحید مرندی

photo_2018-02-28_16-01-42

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت