کتاب چشم انداز نوآوری فرانکو مالربا و استفانو بروسینی انتشارات کمبریج – 2007

0

دانلود کتاب چشم انداز نوآوری
فرانکو مالربا و استفانو بروسینی
انتشارات کمبریج -2007

دانلود

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت