کتاب: english for the students

0

کتاب: english for the students

واژه نامه انگلیسی – فارسی کتاب « انگلیسی برای دانشجویان علوم سیاسی (1) » 

دکتر هرمز داورپناه
کتاب معرفی شده توسط دکتر حسنی و دکتر سلطانی برای درس زبان انگلیسی عمومی

برای دریافت کتاب کلیک کنید.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت