کتاب10نوع نوآوری چگونگی دستیابی به موفقیت

0

کتاب10 نوع نوآوری چگونگی دستیابی به موفقیت

 نویسنده :لری کیلی و همکاران

انتشارات وایلی 2013

جهت دریافت فایل کتاب،کلیک کنید

۳

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت