کلیپ آدام اسمیت و ثروت ملل

0

کلیپ آدام اسمیت وثروت ملل

آیا سرمایه داری قابل اصلاح است؟

آیا اقتصاد را می توان سودآور و همزمان انسانی کرد؟

جهت دریافت فایل ویدیویی،کلیک کنید

images

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت