کنترل بر رسانه ها-اثر نوآم چامسکی

0

کنترل بر رسانه ها

اثر نوآم چامسکی

ترجمه ضیا خسروشاهی

جهت دانلود این کتاب ، کلیک کنید

کتابی  درباره ی رسانه های گروهی و افکار عمومی رسانه های گروهی افکار را کنترل می کنند.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت