گزارش تفریغ بودجه سال 95

0

گزارش تفریغ بودجه سال95

رسانه+ حساس شدن مردم:  شفافیت

انحرافات عجیب بودجه ای سال های گذشته و سکوت رسانه ای و جامعه را خاطرمان هست

جهت دریافت مطلب کلیک کنید

 جهت دریافت جوابیه  سازمان برنامه و بودجه به گزارش تفریغ  بودجه سال 95 کلیک کنید

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت