گزارش جامع FinCen پیرامون تحریم ها و روش های دور زدن تحریم توسط ایران

0

گزارش جامع FinCen پیرامون تحریم ها و روش های دور زدن تحریم توسط ایران

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

insignia 320 x 213

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت