گزارش جدید موسسه اعتبارسنجى اویلر هرمس (Euiler Hermes)، در مورد رتبه ریسک کشورها در فصل چهارم ٢٠١۶

0

گزارش جدید موسسه اعتبارسنجى اویلر هرمس (Euiler Hermes)، در مورد رتبه ریسک کشورها در فصل چهارم ٢٠١۶

✅در این گزارش کشور ایران با امتیاز D جزو کشورهاى با بالاترین ریسک قرار دارد و تغییرى در رتبه ایران طى سال‌هاى گذشته حاصل نشده است.

✅این در حالى است که بر اساس آخرین گزارش ٢٧ ژانویه ٢٠١٧ سازمان OECD طبقه ریسک اعتبارى ایران ۶ بوده که از ژوئن ٢٠١۶ از طبقه ٧ به ۶ بهبود یافته و در دو گزارش بعدى یعنى اکتبر ٢٠١۶ و ژانویه ٢٠١٧ همچنان در این طبقه قرار دارد.

✅نقشه رتبه ریسک اعتبارى کشورها در فصل چهارم ٢٠١۶ موسسه اویلر هرمس در تصویر زیر ارائه شده است:

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت