گزارش راهبردی مدیریت واقتصاد-تحلیل انتقادی بودجه ریزی کشور

0

گزارش راهبردی مدیریت واقتصاد

تحلیل انتقادی بودجه ریزی کشور

مرکزپژوهشی آرا

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

budgeting-1

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت