گزارش راهبردی مدیریت واقتصاد-تحلیل انتقادی بودجه ریزی کشور

0

گزارش راهبردی مدیریت واقتصاد

تحلیل انتقادی بودجه ریزی کشور

مرکزپژوهشی آرا

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

budgeting-1

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت