گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از چشم‌انداز اقتصاد کشورهای عضو این سازمان

0

گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از چشم‌انداز اقتصاد کشورهای عضو این سازمان

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

گزارش با بدبینی به تحولات پیش روی اقتصاد در سال ۲۰۱۹ نگاه کرده و علیرغم پیش‌بینی تثبیت نرخ رشد جهانی اقتصاد روی ۳٫۷% همچنان اشتغال و افزایش درآمد را چالش‌های جدی در این حوزه شناسایی کرده است. گزارش همچنان بر ابعاد ریسک‌های سیاسی و احتمال مخدوش شدن روند توسعه بدلایل سیاسی هم تاکیده کرده است

۱۲۶-۱-۱۵b