گزارش پارلمان الکترونیکی سال 2016 :برنامه ریزی و مدیریت فناوری اطلاعات پارلمانی

0

گزارش پارلمان الکترونیکی سال 2016 :برنامه ریزی و مدیریت فناوری اطلاعات پارلمانی

منبع:مرکزپژوهش های شواری اسلامی

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

ejecutivos.jpg_258117318

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت