گزارش Monitoring Guidelines of Capacity Development in Global Environment Facility’s (GEF) Operations

0

گزارش Monitoring Guidelines of Capacity Development in Global Environment Facility’s (GEF) Operations

جهت دانلود کلیک کنید

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت