گفتگو پیرامون آیااسلامی کردن علوم انسانی پروژه ای سیاسی وایدئولوژیک است؟

0

گفتگوپیرامون آیااسلامی کردن علوم انسانی پروژه ای سیاسی وایدئولوژیک است؟

زمان: چهارشنبه 9اسفندماه96

ساعت:20:30

photo_2018-02-28_12-22-33

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت