‎بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور

0

‎بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور

برای دریافت بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور ٢- بودجه به زبان ساده کلیک کنید.

بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور ٣-بخش زیست فناوری کلیک کنید.

بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 4. بخش محیط زیست کلیک کنید.

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت