‏‎ضریب جینی در سال ۱۳۹۵

0

‏‎ضریب جینی در سال ۱۳۹۵

‏‎ضریب جینی در سال ۱۳۹۵ به عدد ۰.۴۰۴۶ افزایش یافت.ضریب جینی از شاخص‌های مهم اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد می‌باشد. اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت