?نگاهی به  نظام اداری کشور

0

?نگاهی به  نظام اداری کشور

 

در برنامه ششم هر سال ٣٪؜ و در پایان ١۵٪؜ از حجم دولت کم شود.

٢٨٠ واحد سازمانی دولتی

۴٣٠.٠٠٠  مدیر دولتی 

٣٢.٠٠٠ دستگاه در کشور

مقایسه:

ایران  ٣میلیون کارمند & ژاپن ٣٣٠ هزار کارمند 

وزارت بهداشت ایران  ۴٢٠ هزار نفر & وزارت بهداشت کانادا 9327 نفر

‏?? همه اطلاعات ساختار نیروی انسانی کانادا در لینک زیر قابل مشاهده است:
تعداد کارکنان سازمانهای دولتی : ١٩٩۶٩١
تعداد کارکنان سازمان و نهادهای  مستقل : ۶٣.٠٠۵
مجموع کارکنان سازمانها و نهادهای کانادا: ٢۶٢.۶٩۶
مقایسه کنید با ٣میلیون کارمند ایران!
? امان از این همه شفافیت !
#نظام_اداری
‏‎‏‎
به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت