اداره دولت و جلوه‌های گوناگون امنیت

0

اداره دولت و جلوه‌های گوناگون امنیت

امنیت از جمله اولین نیازهایی است که موجب روی‌آوری انسان‌ها به زندگی شهری و پذیرش محدودیت‌های حیات مدنی شد!

تامین امنیت ملی از دو سویه با اداره و حکمرانی مرتبط است:
یک) از سویه وظیفه اداره به فهم و ادراک رابطه اداره دولت با مسئولان تامین امنیت و تکالیف سیستم اداری در برابر آنها و پرداختن به الزامات همکاری با آنها؛

دو) از سویه فهم موضوعیت وظیفه تامین امنیت در اداره‌ها و سازمان‌های گوناگون و پرداختن به طراحی ساختار برای سازمان‌های متولی ایجاد امنیت.

موضوع اول به خط‌مشی و طراحی سیستم جامع حکمرانی مربوط است و موضوع دوم به سازماندهی و فهم رابطه هدف و وظیفه در سازمان‌های متولی؛ نظیر طراحی ساختار برای سازمان‌های نظامی و انتظامی.

در سویه اول همچنین این نکته مهم است که ابعاد و جلوه‌های گوناگون امنیت کدامند!
از امنیت غذایی گرفته تا امنیت روانی و الزامات تامین سلامت و بهداشت عمومی و امنیت نظامی.

خلاصه اینکه اداره، به ابعاد و جلوه‌های گوناگون حیات اجتماعی و ارکان حکمرانی مربوط است، پس هنگام پرداختن به مفهوم اداره، باید هوشیار بود.

در امتداد همین تحلیل، بر دانش‌پژوهان اداره و حکمرانی است که بخش مهمی از مطالعات خود را به مقوله امنیت سایبری، حریم خصوصی، امنیت غذایی، امنیت قضایی، امنیت تجاری، امنیت سیاسی، امنیت ملی و اقتدار نظامی کشور اختصاص دهند.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت