اولین همایش بین المللی اقتصاد مقاومتی

0

اولین همایش بین المللی اقتصاد مقاومتی

مدیریت نا اطمینانی و ضربه پذیری

محور های همایش:

برداشت مفهومی از اقتصاد مقاومتی

اقتصاد عدالت بنیان و توزیع مناسب درامد

اقتصاد دانش بنیان

نقش مردم در اقتصاد مقاومتی

نظام تامین مالی

مبانی فرهنگ و اخلاق اقتصادی در مقاومت اقتصادی

نظام آماری و حسابداری ملی

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت