مقاله: نگاهی متفاوت به مدیریت و نظریات آن

0

نگاهی متفاوت به مدیریت و نظریات آن

دکتر خلیلی شورینی
مقالات ذیل، مروری بر تاریخچه ی اندیشه ی مدیریت در ایران است که سالها پیش به قلم این استاد ارجمند نگاشته شده است.

برای دریافت بخش اول مقاله کلیک کنید.

برای دریافت بخش دوم و سوم مقاله کلیک کنید.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت