مشاهده: اسناد و قوانین

ویرایش جدید کتاب قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به همراه فهرست تغییرات مواد آن جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل فهرست تطبیقی شماره مواد آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی،کلیک کنید جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل قانون آیین نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى،کلیک کنید

طرح ممنوعیت انتصابات فامیلی (اقربای نسبی و سببی) در پست‌های مدیریتی توسط مدیران دستگاه های اجرایی قانون الحاق یک بند به ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شرایط انتصاب به پست‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی کشور (در مرحله ارائه طرح) این طرح در جلسه شماره ۲۳۶ روز یکشنبه مورخ ۴/۶/۱۳۹۷ به صورت عادی مطرح گردید و به صورت عادی اعلام وصول گردید مقدمه (دلایل توجیهی): ارتقای سطح اعتماد مردم به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی ضرورتی است که باید به فوریت و به طور جدی به آن پرداخت. از جمله مواردی که ممکن است به کاهش سطح اعتماد عمومی منجر…

برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم (۱۳۹۹- ۱۳۹۷) (تصویب نامه شماره ۳۰۲۵۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۴ شورای عالی اداری) جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید سازمان اداری و استخدامی کشور- تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری ها شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری (مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۶۰ تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری) و به منظور تداوم اصلاحات در نظام اداری کشور، برنامه جامع…

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و جزء (۲) آن (تصویبنامه شماره ۷۶۱۲۸/ت۵۵۵۲۶هـ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۷ هیئت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ۴/۶/۱۳۹۷ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و جزء (۲) آن، آیین نامه اجرایی بند و جزء یاد شده را تصویب کرد: ماده ۱- در این تصویبنامه…

نظام نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني در دستگاه های اجرایی کشور (مصوبه شماره ۳۰۲۵۵۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۴ شورای عالی اداری) جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به استناد بندهای ۸ و ۱۱ ماده (۱۱۵)‌قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای بندهای ۱، ۲۰، ۲۱ و ۲۶ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، حفظ حقوق مردم مندرج…

قانون چک جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید قانون چک (مصوب سال ۱۳۸۲) ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از: ۱٫ چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. ۲٫ چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود. ۳٫ چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. ۴٫ چک مسافرتی، چکی است که…

قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جهت دریافت نسخه الکترونکی فایل،کلیک کنید قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۲۲/۳۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی) نامه شماره ۵۳۶۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۰به تأیید شورای نگهبان رسیده…

قانون دائمی شدن قانون آیین‌دادرسی کیفری (مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۹مجلس شورای اسلامی) نامه شماره ۷۲۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون دائمی شدن قانون آیین‌دادرسی کیفری» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۷۴۶۸/۳۹۸ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. حسن روحانی- رییس‌جمهور نامه شماره ۲۷۴۶۸/۳۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رییس…

1 2 3 9