پادکست : سیاست تک فرزندی چین

0

پادکست : سیاست تک فرزندی چین

Has China’s one-child policy been a failure? Obviously yes! But how and to what extent?

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت