معرفی اساتید مدیریت دولتی-دکتر علی اصغر پورعزت

0

معرفی اساتید مدیریت دولتی

دکتر علی اصغر پورعزت

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل زندگینامه دکتر،کلیک کنید

تهیه کننده: آرزو سهرابی[1]

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران

index8

علی ­اصغرپورعزت   متولد  تهران 1345

مرتبه علمی : استاد تمام

سمت : هیات علمی گروه آموزشی مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

رئیس انجمن علمی مدیریت دولتی ایران

زمینه های تخصصی – تحقیقاتی : خط مشی گذاری عمومی – آینده پژوهی – تئوری سازمان – ارزشیابی عملکرد

pourezzat@ut.ac.ir


تحصیلات

لیسانس مدیریت دولتی – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (نیروی انسانی) – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتری مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عمومی – دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

سوابق علمی

 • رئیس انجمن علمی مدیریت دولتی ایران
 • بنیانگذار مرکز خط مشی پژوهی ایران
 • مدیرمسئول نشریه علمی پژوهشی مدیریت دولتی ایران
 • سردبیر نشریه علمی پژوهشی مدیریت دولتی( دانشگاه تهران)

سوابق اجرایی

 • ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
 • ریاست مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران
 • ریاست مرکز آینده پژوهی دانشگاه تهران
 • معاون اجرایی سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
 • مدیر گروه مدیریت دولتیindex7

افتخارات

 • برگزیده جشنواره ملی فارابی – ویژه تحقیقات علوم انسانی (دو بار)
 • برگزیده جشنواره ملی نهج البلاغه
 • شاگرد اول دوره دکتری
 • جزو لیست بیست نفر پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)
 • لیستی از کتب های دکتر پورعزت
 • پورعزت ، علی اصغر. “مختصات حکومت حق مدار در پرتو نهج البلاغه امام علی(ع).” تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، .1387
 • پورعزت ، علی اصغر. “مبانی دانش اداره دولت و حکومت ( مبانی مدیریت دولتی ).” تهران: سمت، 1387.
 • فائز، کوکب، حسین خنیفر و علی اصغر پورعزت . “منطق عدالت زبانی.” تهران: مدیر فردا، 1392.
 • پورعزت ، علی اصغر و سید محمد هادی ایازی. “مدیریت ما؛ مدیریت اسلامی در پرتو نهج البلاغه امام علی علیه السلام.” تهران: بنیاد نهج البلاغه، 1392.
 • ثقفی، فاطمه ، بهروز زارعی کرگ آباد و علی اصغر پورعزت . “مدیریت ایران.” تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1393.
 • پورعزت ، علی اصغر. “درآمدی بر روش پژوهش علمی (فراگرد تدوین رساله پژوهشی و دفاع از آن.” تهران: انتشارات میدانچی، 1393.
 • پورعزت ، علی اصغر. “مدیری از طریق ارزشیابی عملکرد برای هدایت مسیر پیشرفت.” تهران: مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، 1394.
 • پورعزت ، علی اصغر و میثم علی پور. “تدبر فرازمانی در قرآن کریم: کاربست برنامه ریزی سلولی عصرمدار.” : انتشارات میدانچی،1395
 • پورعزت ، علی اصغر و میریعقوب سیدرضایی. “بودجه بندی عدالت محور برای پیشرفت فرا منطقه ای.” : انتشارات مرکزی الگوی اسلامی، 1395.
 • پورعزت ، علی اصغر. “داستان حکومت به منزله میراث شهدا.” : انتشارات میدانچی، 1396.
 • پورعزت ، علی اصغر، حسن هژبرافکن، مریم دمرچی لو و عاطفه نصیری همراه. “ارزشیابی پروژه‌های عمرانی دولت.” تهران: مهربان، 1396.
 • پورعزت ، علی اصغر و میریعقوب سیدرضایی. “ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت.” تهران: انتشارات سمت، 1396
 • پورعزت ، علی اصغر و فاطمه رحمانی. “بسته خط مشی از طراحی تا تدوین.” تهران: انتشارات میدانچی، 1396
 • پورعزت ، علی اصغر و مینا سادات هاشمی کاسوایی. “مساله عمومی چالش اغازین خط مشی گذاری دولتی.” تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1396.
 • پورعزت ، علی اصغر. “مدیریت راهبردی عصر مدار: رویکرد آینده پژوهانه به منافع عمومی.” تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1389.
 • پورعزت ، علی اصغر. “عهدنامه امیر: جان مایه خرد معنوی در حکمرانی و سنت انبیا.” تهران: دانشگاه امام صادق ع، 1390
 • پورعزت ، علی اصغر. “مبانی مدیریت دولتی.” تهران: انتشارات سمت، 1390.
 • پورعزت ، علی اصغر. “اداره سالم به روایت نهج البلاغه طرحی برای مبارزه با فساد اداری.” تهران: اااا، 1390.
 • پورعزت ، علی اصغر. “عدالت حق مدار: آگاهی، رفاه، امنیت.” تهران: علمی فرهنگی، 1391.
 • پورعزت ، علی اصغر. “عدالت زبانی نقطه عطف روایت عدالت اجتماعی.” تهران: بنیاد نهج البلاغه،1391.
 • میرزائی اهرنجانی ، حسن ، علی اصغر پورعزت و علی اصغر سعدآبادی. “مدیریت توسعه روستا گذار به سوی روستای الکترونیک.” تهران: انتشارات میدانچی، 1392.
 • پورعزت ، علی اصغر و غزاله طاهری عطار. “سازماندهی و طراحی ساختار.” تهران: نتشارات سمت، 1392.
 • پورعزت ، علی اصغر و پاکنوش کیانی. “درآمدی بر طراحی سامانه تدبیر بودجه‌ای : فراگرد تنظیم و تدوین بودجه در عمل.” تهران: مهربان،1397


index5index11index4index6index9index2


لیستی از مقالات دکتر پورعزت

 • طیبه امیرخانی و علی اصغر پورعزت(1387) . “تاملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمانهای دولتی.” فصلنامه مدیریت دولتی -، 1 ،19-32.
 • پورعزت ، علی اصغر، حمزه خواستار ، غزاله طاهری عطار و محمد مهدی فراحی(1387) . “الگوی مطلوب طراحی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در ایران.” مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی -، 40 ،3-22.
 • پورعزت ، علی اصغر(1387). “گذار از حصارهای شیشه ای معرفت شناسی با تاکید بر اندیشه های پست مدرنی دریدا.” مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی 1، 1 ،91-111.
 • پورعزت ، علی اصغر، حمزه خواستار ، غزاله طاهری عطار و محمد مهدی فراحی (1387) . “الگوی مطلوب طراحی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایران در عصر جهانی شدن.” مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 40 ،3-22.
 • پورعزت ، علی اصغر، آرین قلی پور و طاهر روشندل اربطانی(1387). “تحلیلی بر مبنای نظری سازماندهی و مدیریت نیروهای داوطلبانه مردمی برای حفظ امنیت شهرها در بحران.” پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی 1، 66-82.
 • پورعزت ، علی اصغر(1387). “گذار از حصارهای شیشه ای معرفت شناسی با تاکید بر الزامات زبان شناختی علوم میان رشته ای.” مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی 1، 1 ،91-109.
 • پورعزت ، علی اصغر، پریسا رضایی و حمید رضا یزدانی(1388) . “بررسی موانع نظریه پردازی در قلمرو علوم اجتماعی.” مدیریت بازرگانی -، 2 ،47-62.
 • طالقانی ، غلامرضا، علی اصغر پورعزت و بهاره فرجی(1388) . “بررسی تاثیر سقف شیشه ای بر کاهش توانمندی زنان در سازمان توسعه برق ایران.” فصلنامه مدیریت دولتی 2، 2 ،89-102.
 • پورعزت ، علی اصغر و مصطفی نجاتی آجی بیشه (1388) . “عدالت حق مدار و اهداف توسعه هزاره در چشم انداز سازمان تامین اجتماعی.” فصلنامه تامین اجتماعی 9، 30 ،229-242.
 • پورعزت ، علی اصغر(1388). “باز تعریف سیستم مرزبانی کشور در پرتو نیایش امام سجادعلیه السلام درباره مرزبانان.” فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت 2، 6 ،23-45.
 • پورعزت ، علی اصغر، حمزه خواستار و غزاله طاهری عطار(1388)، . “به گزینی الگوی توسعه پارکهای علم و فناوری.” فصلنامه رهیافت 11، 44.
 • پورعزت ، علی اصغر و غزاله طاهری عطار(1389) . “کاربست حکمرانی خوب برای ملت سازی در پرتو مطالعات میان رشته ای.” پژوهشنامه علوم انسانی 9، 173-193.
 • ، غلامرضا سلیمی و علی اصغر پورعزت(1389) . “بررسی تاثیر رابطه ادراک بی عدالتی در سازمان بر گسترش میل به فساد اداری.” اندیشه سیاسی متفکران مسلمان (مجموعه مقالات) 4، 1، 131-159.
 • پورعزت ، علی اصغر(1389). “تاملی بر مدیریت مولفه های موثر بر اعتماد به نفس ملی.” فرهنگ عمومی اعتماد به نفس ملی انقلاب اسلامی 1، 1، 519-535.
 • پورعزت ، علی اصغر(1389). “راهکارهای ارتقا و تعمیق خودباوری ملی.” فرهنگ عمومی، اعتماد به نفس ملی، انقلاب اسلامی 1، 1 ، 629- 643.
 • پورعزت ، علی اصغر و ندا نامدار قشقایی(1389) . “بررسی دلایل بقا یا فروپاشی حکومت خوارزمشاهیان در برابر اقوام مغول.” فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت 3، 8 ، 105-147.
 • پورعزت ، علی اصغر، غزاله طاهری عطار و مصطفی نجاتی آجی بیشه(1389) . “چشم انداز اداره دولت و حکومت براساس خط‌مشی‌ها و اسناد راهبردی برخی از انجمن‌های علمی این رشته.” فصلنامه مدیریت دولتی 2، 4 ،23-48.
 • کریمی دستجردی، داود، علی اصغر پورعزت ، نادر سیدکلالی و محمدرضا اخوان انوری(1389) . “رتبه بندی موانع پیاد هسازی تصمیمات راهبردی.” مطالعات مدیریت راهبردی -، 31-49.
 • پورعزت ، علی اصغر، غزاله طاهری عطار ، آرین قلی پور و مصطفی نجاتی آجی بیشه(1389) . “نقش زنان در فقر زدایی بر اساس اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد.” مجله تحقیقات زنان 4، 1 ،99-118.
 • پورعزت ، علی اصغر و سمیرا ندیرخانلو(1389) . “تبیین موانع کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی دانش در دانشگاه تهران.” سیاست علم و فناوری 2، 4 ،65-76.
 • پورعزت ، علی اصغر(1389). “پژوهش ابعاد حکمرانی اخلاقی در فحوای عهدنامه امیر علیه السلام.” پژوهشنامه نهج البلاغه 8، 30 ،115-132.
 • قلی پور، آرین و علی اصغر پورعزت(1389) . “پیامدهای احساس بی عدالتی سازمانی.” برداشت دوم (مرکز استراتژیک ریاست جمهوری) 1، 8 .
 • ، داوود عباسی ، علی اصغر پورعزت ، آرین قلی پور و مصباح‌ الهدی باقری ‌کنی(1390)، . “مطالعه اکتشافی آئین رهبری فرماندهان شهید با استفاده از نظریه مبنائی.” مجله پژوهش های مدیریت عمومی- دانشگاه سیستان و بلوچستان 4، 12 53-70.
 • ، حمزه خواستار، رحمان غفاری ، علی اصغر پورعزت و الهام حیدری(1390) . “پژوهشی درباره‏ ی پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از حیث موضوع و روش : مورد مطالعه دانشگاه تهران.” فصلنامه علوم مدیریت ایران 6، 21 ، 105-122.
 • قلی پور، آرین و علی اصغر پورعزت(1390) . “تبیین نهادی نحوه شکل گیری ساختارهای هیدرولیک در ایران.” مدرس علوم انسانی 15، 2 ، 133-150.
 • حجاریان، عفیفه و علی اصغر پورعزت(1390) . “بررسی جایگاه عامه مردم در سیستم مهار و موازنه قدرت.” مطالعات مدیریت بهبود و تحول 21، 64 ، 19-53.
 • پورعزت ، علی اصغر، آرین قلی پور، باقری کنی و داوود عباسی(1390) . “مطالعه اکتشافی آیین رهبری فرماندهان شهید با استفاده از نظریه مبنائی.” مجله پژوهش های مدیریت عمومی- دانشگاه سیستان و بلوچستان 4، 12 ، 53-70.
 • پورعزت ، علی اصغر و الهام حیدری(1390) . “شناسایی و دسته بندی چالش ها و موانع تجاری سازی دانش با استفاده از روش کیو.” سیاست علم و فناوری 4، 1، 49-62.
 • پورعزت ، علی اصغر (1390). “مثلث سازی قدرت و عدالت زبانی/ عدالت زبانی در برابر سازه های اقتدار بخش سلطه در بوروکراسی ایرانی.” ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه 2، 55 .
 • پورعزت ، علی اصغر. “عدالت امام علی و ایران آینده(1390).” پژوهشنامه نهج البلاغه 9، 32 (-67-79.
 • پورعزت ، علی اصغر و پروانه زینالی صومعه(1390) . “آثار فضای غیر اخلاقی در محیط کار بر رفتار ضد شهروندی سازمانی.” اخلاق در علوم و فناوری 6، 4 ، 31-40.
 • عبدالحمید، مهدی و علی اصغر پورعزت (1390). “تبیین ویژگیهای مانایی و پایایی در سازمانهای متمایل به ایثار.” مدیریت اسلامی (دانشگاه امام حسین ) 19، 2 9-30.
 • زینالی صومعه، پروانه و علی اصغر پورعزت (1390) . “آثار فضای غیر اخلاقی در محیط کار، بر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی.” فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری 6، 4 ، 31-40.
 • اشراقی، علی، وحید محمودی و علی اصغر پورعزت(1390) . “الگو سازی رابطه میان قابلیت افراد و حکومت الکترونیک.” اقتصاد تطبیقی 2، 2 ، 1- 20.
 • پورعزت ، علی اصغر و علی اصغر سعدآبادی(1391). “تحلیل سلسله مراتبی موانع کار تیمیدر دانشگاه ها با رویکرد فازی (مورد مطالعه: دانشگاه های شهر تهران).” مطالعات رفتار سازمانی 1، 3 ، 67-81.
 • خواستار، حمزه، آرین قلی پور و علی اصغر پورعزت(1391) . “مطالعه کیفی و ارائه الگوی خودباوری ملی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور.” فرهنگ در دانشگاه اسلامی 2، 4 .
 • سوداگر، هاشم و علی اصغر پورعزت(1391) . “دانشگاه و دولت، تاملی در باب خط مشی گذاری علم.” فصلنامه رهیافت 4، 53 ، 47-52.
 • پورعزت ، علی اصغر، هاشم سوداگر، نسرین بیگدلو و سیده الهه عباسی(1391). “چالش های مدیریتی طرح های پژوهشی کلان ملی و کاربست برنامه ریزی سلول عصر مدار برای مواجهه با آنها.” مدیریت در دانشگاه اسلامی 1، 4 ، 577-596.
 • پورعزت ، علی اصغر، میثم پورعلی و علی اصغر سعد ابادی(1392). “نور مهدی هدایتگر از فراسوی آینده.” انتظار موعود 13، 22-40.
 • شاه نظری، علی، علی نجات بخش اصفهانی، علی اصغر پورعزت و مریم سلیمانی(1392). “طراحی مدل ارتقاء جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی.” مدیریت فردا 11، 23-36.
 • پورعزت ، علی اصغر، علی اصغر سعدآبادی و مهدی عبدالحمید (1392). “کاربست تفکر سازمانی در تصویرپردازی از مختصات سازمان ایثارگر مبتنی بر رویکرد اسلامی.” پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی) 8، 1 ، 7-32.
 • پورعزت ، علی اصغر، ندا احسانی مقدم، حمید رضا یزدانی و کوکب فائز (1392). “تحلیل مقایسه ای نقش ابعاد گوناگون عدالت در جو سازمان و وفاداری سازمانی: پژوهشی پیرامون یک سازمان فناوری اطلاعات.” فصلنامه مدیریت دولتی 5، 1 ، 68-88.
 • باقری، محمدرضا و علی اصغر پورعزت (1392). “ارائه الگوی ترکیبی برای خط مشی گذاری در عرصه دانشگاه.” مجلس و راهبرد 2، 74 ، 165-199.
 • طاهری عطار، غزاله ، علی اصغر سعدآبادی و علی اصغر پورعزت(1392) . “ملت سازی در اندیشه و اخلاق حکمرانی امام خمینی.” مدیریت اسلامی (دانشگاه امام حسین ) 21، 1 ، 193-218.
 • سعدآبادی، علی اصغر، علی اصغر پورعزت و طیبه عباسی(1392). “شناسایی مولفه های همبستگی ملی در اقوام ایرانی.” راهبرد دفاعی سال 11، 42 ، 193-215.
 • باقری، محمدرضا، علی اصغر پورعزت ، محمد مهدی مظاهری و شهلا باقری میاب (1392). “تدوین سیستم خط مشی گذاری فرهنگی آینده نگر با استفاده از هم افزایی مدل ها.” راهبرد فرهنگ 6، 22 ،135-162.
 • پیران نژاد، علی ، آرین قلی پور، علی اصغر پورعزت و پیام حنفی زاده (1392). “تبیین تأثیرات گسترش نفوذ ICT بر توسعه اجتماعی.” مدیریت فناوری اطلاعات 5، 3 ، 1-24.
 • پورعزت ، علی اصغر، محمد کوهی خور و علی اصغر سعدآبادی(1392). “تعیین و رتبه بندی معیارهای خط مشی گذاری مصرف انرژی در ایران برای تحقق عدالت بین نسلی بر مبنای ملاحظات اخلاقی.” نشریه انرژی ایران 16، 1 -14.
 • میرزمانی، اعظم، علی اصغر پورعزت ، مجتبی امیری و حسن دانایی فرد(1392). “واکاوی دلایل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران.” مدیریت اسلامی (دانشگاه امام حسین ) 21، 2 ، 37-56.
 • محمودی ، وحید، شهرزاد نیری و علی اصغر پورعزت(1393) . “بازپردارایه شاخص های توسعه قابلیت های انسانی در پرتو فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر.” مدیریت بازرگانی 6، 1 .
 • پورعزت ، علی اصغر و افسانه دهقانپور فراشاه (1393). “طراحی ساختار دایره المعارف امام علی علیه السلام و تمدن سازی بر اساس آن از طریق توسعه تیم های فرازمانی.” پژوهشنامه نهج البلاغه 13، 40 .
 • خاجی، مهرنوش، محمدعلی شاه حسینی، علی اصغر پورعزت و عزت اله اصغری زاده(1393) . “ارائه الگوی نظام مند برای انتخاب راهبرد استوار با رویکرد آینده پژوهانه.” مجله پژوهش های مدیریت عمومی- دانشگاه سیستان و بلوچستان 7، 25 ،86-110.
 • پورعزت ، علی اصغر، محمد جواد حضوری، محمد علی سرلک و نسرین محمد علیپور(1393). “چارچوبی جدید برای ارزیابی عدالت سازمانی با استفاده از وجوه چهارگانه سازمان در کارت امتیازی متوازن.” فرایند مدیریت و توسعه 27، 2 .
 • پورعزت ، علی اصغر، خدیجه روزبهانی، غزاله طاهری عطار و علی اصغر سعد ابادی(1393). “سازمان به مثابه ققنوس : تاملی بر زندگی و مرگ سازمان های اجتماعی ( مطالعه موردی : جهاد سازندگی).” فصلنامه مدیریت دولتی 6، 3 ، 419-426.
 • پورعزت ، علی اصغر، سودابه تصدیقی و امیر علی علوی(1393). “فرهنگ نوآوری برای کسب مزیت رقابتی در شرکت بتون در ایران.” فرایند مدیریت و توسعه 27، 3 ، 75-100.
 • پورعزت ، علی اصغر، میثم پورعلی و علی اصغر سعد ابادی(1393). “تصویر پردازی از جامعه عدل آینده در پرتو روایت ثقلین.” مشکوه – بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی 75، 125، 75-88.
 • نوروزی، محمد تقی، علی اصغر پورعزت و محمد رضا رحیمی(1393). “راه کارهای کارآمدی مدیریت دولتی ، رویکرد اسلامی ؛ با تاکید بر تفسیر ((المیزان)).” اسلام و پژوهش های مدیریتی چهارم، 923-33..
 • رضایی منش، بهروز، مهدی عبدالحمید، علی اصغر پورعزت و فتاح شریف زاده(1393). “الگوی ارزشیابی خط مشی های عمومی در پرتو معرفت علوی.” راهبرد فرهنگ 7، 28 ، 122-150.
 • پورعزت ، علی اصغر، صدیقه دمر چی لو و مینا هاشمی کاسوایی(1394). “منافع ملی و حل مسئله عمومی به مثابه شاخص ارزیابی عملکرد دولت.” کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 ، 356-387.
 • مانیان ، امیر، علی اصغر پورعزت و تارا خدّام(1394). “چشم انداز عدالت الکترونیک : ارزیابی عملکرد حکومت الکترونیک در توسعه عدالت اجتماعی.” کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 245-255.
 • پورعزت ، علی اصغر و نرگس صالحی شهرابی(1394). “ارزیابی خط مشی حمایت از محیط زیست.” کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 ، 385- 397.
 • پورعزت ، علی اصغر، حسین خالقی، فرهاد رهبر و سید سپهر قاضی نوری(1394). “مدل اقتضایی و ارزشی ارزیابی عملکرد حکومت الکترونیک.” کتاب: کتاب مدیریت ایران کشورداری الکترونیکی 1، 1 ،50-67.
 • پورعزت ، علی اصغر و لیلا زائر(1394). “تحلیلی بر مطالبات قانون اساسی درباره تکالیف حکومت در برابر سایر نهادهای اجتماعی.” کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1، 1-18.
 • زارعی، شاپور و علی اصغر پورعزت(1394) . “ترکیب نیازها و زیرساختهای راهبردی برای ایجاد و توسعه پارک های مجازی علم و فناوری.” کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 ، 101-110.
 • پورعزت ، علی اصغر و منا زهتابی(1394). “آینده شهرهای الکترونیک.” کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 ، 305-313.
 • پورعزت ، علی اصغر(1394). “نگاه فرا آهنگ به عملکرد کارگزارن حکومت در امتداد حساب پس دهی ، پیش از حساب پس کشی.” کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ، 416-423.
 • پورعزت ، علی اصغر و علی اصغر سعد ابادی(1394). “کاربست سیستم برنامه ریزی سلولی غصرمدار برای ارزیابی عملکرد جامع ملی.” کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 ، 183-204.
 • پورعزت ، علی اصغر، مینا هاشمی کاسوایی، صدیقه دمر چی لو و سیدابوالقاسم میر(1394)ا. “ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد دولت بر اساس میزان تعهد به منافع عمومی.” کتاب: کتاب مدیریت ایران(کشورداری الکترونیکی) 1، 1، 334-350.
 • پورعزت ، علی اصغر، محمدرضا مهرگان ، افسانه دهقان پور فراشاه و صدیقه دمر چی لو(1394). “کاربست تحلی پوششی داده ها برای ارزیابی کارایی نسبی سازمان های دولتی.” کتاب: کتاب مدیریت ایران(کشورداری الکترونیکی)،1، 1، 216-229.
 • ثقفی، فاطمه و علی اصغر پورعزت(1394) . “شناسایی ابعاد و مولفه های چارچوب آینده نگاری حکومت الکترونیکی.” کتاب: کتاب مدیریت ایران، کشورداری الکترونیکی ، 239-274.
 • پورعزت ، علی اصغر(1394). “پایبندی به عدالت حق مدار لازمه پیشرفت و توسعه آینده پژوهانه.” مجموعه مقالات دومین همایش ملی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت 1، 1 ، 612-620.
 • پورعزت ، علی اصغر، پاکنوش کیانی و زینب پورعزت(1394). “خط مشی گذاری مالی در حکمرانی متعالی از منظر نهج البلاغه.” پژوهشنامه نهج البلاغه 14، 46، 51-74.
 • پورعزت ، علی اصغر و احمد سیاح(1394). “کتابخانه هولوگرافیک: توسعه عدالت اطلاعاتی در استعاره کتابخانه آیینه گون در برابر دانش.” تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 49، 3 ، 305-319.
 • پورعزت ، علی اصغر. “تصویر پردازی از دانشکده حکومت(1395).” مدیریت سازمانهای دولتی 4، 2 ، 1-10.
 • سید رضایی، میر یعقوب، علی اصغر پورعزت و علی اصغر سعدآبادی ارانی(1395). “رصد چالش های سیستم بودجه بندی ایران با هدف توسعه رویکرد عدالت منطقه ای.” بررسی های حسابداری و حسابرسی 23، 4، 3-24.
 • پورعزت ، علی اصغر(1395). “زمان در محضر خدا.” آینده پژوهی ایران 1، 1 ، 33-44.
 • پورعزت ، علی اصغر، فاطمه فتحی و فرزانه قاسمی(1395). “تصویرپردازی از کتابخانه های تعالی گرا و دانش مبنا در امتداد توسعه نسل های جدید دانشگاه.” نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 51، 4 ، 13-37.
 • پورعزت ، علی اصغر، فاطمه فتحی، طیبه عباسی و عادله امیری سوادرودباری(1396). “تدوین مدل شایستگی مدیران در جهت تحقق چشم انداز 1404.” مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی 1، 1 ، 110-139.
 • احمدیان، مهدی، محمد مهدی ذوالفقار زاده کرمانی و علی اصغر پورعزت(1396) . “تحلیلی انتقادی و راهبردی بر پیش فرضهای مدون دانش آینده پژوهی.” فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد 21، 84 ، 5-36.
 • Pour ezzat, Ali asghar, and Parvane Zeynali Masoume . “The study of personnel and customers’ perception of organizational justice.” Iranian Journal of Management Studies 2, no. 2 (2009): 97-113.
 • Pour ezzat, Ali asghar, Ghazaleh Taheri Attar , and Sayed Mahdi Sharifmousavi . “Application of Era – Based Cellular Planning for Development of
  E- Government in Developing Countries.” International Journal of Innovation in the Digital Economy 2, no. 2 (2011): 25-43.

Pour ezzat, Ali asghar, Ghazaleh   Taheri Attar , and Narges  Salehi Shahrabi . “lessons for administration : historical collaps in iran.” Iranian Journal of Management Studies 4, no. 1 (2011): 5-2

 

[1] Arezoo_sohrabi@ut.ac.ir

index10


برخی از مقالات استاد:

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله  ضرورت خط مشی گذاری برای مشارکت بخش خصوصی در حل بحران آب،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله تحلیلی بر رویکرد تاریخی به توسعه سیستم خط مشی گذاری عمومی؛ مبانی نظری و اسلوب اجرا،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله تدوین سیستم خط مشی گذاری فرهنگی آیند ه نگر با استفاده هم افزایی مدل ها ،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله مطالعه اکتشافی عوامل مؤثر بر رعایت عدالت منطق های در اثر خط مشی های مالی و بودجه ای ایران،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله بررسی مناقشات بازیگران رسانه های صوتی تصویری ایران در افق پنج ساله با روش تحلیل رفتار بازیگران،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله مقدمه ای برهرمنوتیک درقلمرو وشناخت سازمان ومدیریت،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله  عوامل موجد رفتارهای ضدشهروندی درسازمان ها،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخگویی و شفافیت سازمان ها،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله تحلیل میدان نیرو دربرنامه ریزی برای جانشین پروری شرکت ایتوک،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله گذارازحصارها ی شیشه ای معرفت شناسی با تاکید بر الزامات زبان شناختی علوم میان رشته ای،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله خط مشی گذاری دولتی برای تحقق عدالت اجتماعی در حد فاصل تدوین تا اجرای قانون اساسی،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله چشم انداز اداره دولت و حکومت براساس خط مشی ها و اسناد راهبردی برخی از انجمن های علمی این رشته،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله بررسی امکان رویکرد چند پارادایمی وفراپارادایمی درمطالعات میان رشته ای،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله  تبیین ویژگی های سیستم مناسب بودجه بندی عمومی برای تحقق پیشرفت عادلانه وکارآمد،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله بررسی موانع نظریه پردازی در قلمرو علوم اجتماعی،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله واکاوی دلایل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران ،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله بررسی موانع نظریه پردازی در قلمرو علوم اجتماعی،کلیک کنید

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت