معرفی اساتید مدیریت دولتی-دکتر علی اصغر پورعزت

0

معرفی اساتید مدیریت دولتی

دکتر علی اصغر پورعزت

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل زندگینامه دکتر،کلیک کنید

تهیه کننده: آرزو سهرابی[۱]

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران

index8

علی ­اصغرپورعزت   متولد  تهران ۱۳۴۵

مرتبه علمی : استاد تمام

سمت : هیات علمی گروه آموزشی مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

رئیس انجمن علمی مدیریت دولتی ایران

زمینه های تخصصی – تحقیقاتی : خط مشی گذاری عمومی – آینده پژوهی – تئوری سازمان – ارزشیابی عملکرد

pourezzat@ut.ac.ir


تحصیلات

لیسانس مدیریت دولتی – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (نیروی انسانی) – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتری مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عمومی – دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

سوابق علمی

 • رئیس انجمن علمی مدیریت دولتی ایران
 • بنیانگذار مرکز خط مشی پژوهی ایران
 • مدیرمسئول نشریه علمی پژوهشی مدیریت دولتی ایران
 • سردبیر نشریه علمی پژوهشی مدیریت دولتی( دانشگاه تهران)

سوابق اجرایی

 • ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
 • ریاست مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران
 • ریاست مرکز آینده پژوهی دانشگاه تهران
 • معاون اجرایی سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
 • مدیر گروه مدیریت دولتیindex7

افتخارات

 • برگزیده جشنواره ملی فارابی – ویژه تحقیقات علوم انسانی (دو بار)
 • برگزیده جشنواره ملی نهج البلاغه
 • شاگرد اول دوره دکتری
 • جزو لیست بیست نفر پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)
 • لیستی از کتب های دکتر پورعزت
 • پورعزت ، علی اصغر. “مختصات حکومت حق مدار در پرتو نهج البلاغه امام علی(ع).” تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، .۱۳۸۷
 • پورعزت ، علی اصغر. “مبانی دانش اداره دولت و حکومت ( مبانی مدیریت دولتی ).” تهران: سمت، ۱۳۸۷٫
 • فائز، کوکب، حسین خنیفر و علی اصغر پورعزت . “منطق عدالت زبانی.” تهران: مدیر فردا، ۱۳۹۲٫
 • پورعزت ، علی اصغر و سید محمد هادی ایازی. “مدیریت ما؛ مدیریت اسلامی در پرتو نهج البلاغه امام علی علیه السلام.” تهران: بنیاد نهج البلاغه، ۱۳۹۲٫
 • ثقفی، فاطمه ، بهروز زارعی کرگ آباد و علی اصغر پورعزت . “مدیریت ایران.” تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۳٫
 • پورعزت ، علی اصغر. “درآمدی بر روش پژوهش علمی (فراگرد تدوین رساله پژوهشی و دفاع از آن.” تهران: انتشارات میدانچی، ۱۳۹۳٫
 • پورعزت ، علی اصغر. “مدیری از طریق ارزشیابی عملکرد برای هدایت مسیر پیشرفت.” تهران: مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، ۱۳۹۴٫
 • پورعزت ، علی اصغر و میثم علی پور. “تدبر فرازمانی در قرآن کریم: کاربست برنامه ریزی سلولی عصرمدار.” : انتشارات میدانچی،۱۳۹۵
 • پورعزت ، علی اصغر و میریعقوب سیدرضایی. “بودجه بندی عدالت محور برای پیشرفت فرا منطقه ای.” : انتشارات مرکزی الگوی اسلامی، ۱۳۹۵٫
 • پورعزت ، علی اصغر. “داستان حکومت به منزله میراث شهدا.” : انتشارات میدانچی، ۱۳۹۶٫
 • پورعزت ، علی اصغر، حسن هژبرافکن، مریم دمرچی لو و عاطفه نصیری همراه. “ارزشیابی پروژه‌های عمرانی دولت.” تهران: مهربان، ۱۳۹۶٫
 • پورعزت ، علی اصغر و میریعقوب سیدرضایی. “ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت.” تهران: انتشارات سمت، ۱۳۹۶
 • پورعزت ، علی اصغر و فاطمه رحمانی. “بسته خط مشی از طراحی تا تدوین.” تهران: انتشارات میدانچی، ۱۳۹۶
 • پورعزت ، علی اصغر و مینا سادات هاشمی کاسوایی. “مساله عمومی چالش اغازین خط مشی گذاری دولتی.” تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۶٫
 • پورعزت ، علی اصغر. “مدیریت راهبردی عصر مدار: رویکرد آینده پژوهانه به منافع عمومی.” تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۸۹٫
 • پورعزت ، علی اصغر. “عهدنامه امیر: جان مایه خرد معنوی در حکمرانی و سنت انبیا.” تهران: دانشگاه امام صادق ع، ۱۳۹۰
 • پورعزت ، علی اصغر. “مبانی مدیریت دولتی.” تهران: انتشارات سمت، ۱۳۹۰٫
 • پورعزت ، علی اصغر. “اداره سالم به روایت نهج البلاغه طرحی برای مبارزه با فساد اداری.” تهران: اااا، ۱۳۹۰٫
 • پورعزت ، علی اصغر. “عدالت حق مدار: آگاهی، رفاه، امنیت.” تهران: علمی فرهنگی، ۱۳۹۱٫
 • پورعزت ، علی اصغر. “عدالت زبانی نقطه عطف روایت عدالت اجتماعی.” تهران: بنیاد نهج البلاغه،۱۳۹۱٫
 • میرزائی اهرنجانی ، حسن ، علی اصغر پورعزت و علی اصغر سعدآبادی. “مدیریت توسعه روستا گذار به سوی روستای الکترونیک.” تهران: انتشارات میدانچی، ۱۳۹۲٫
 • پورعزت ، علی اصغر و غزاله طاهری عطار. “سازماندهی و طراحی ساختار.” تهران: نتشارات سمت، ۱۳۹۲٫
 • پورعزت ، علی اصغر و پاکنوش کیانی. “درآمدی بر طراحی سامانه تدبیر بودجه‌ای : فراگرد تنظیم و تدوین بودجه در عمل.” تهران: مهربان،۱۳۹۷


index5index11index4index6index9index2


لیستی از مقالات دکتر پورعزت

 • طیبه امیرخانی و علی اصغر پورعزت(۱۳۸۷) . “تاملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمانهای دولتی.” فصلنامه مدیریت دولتی -، ۱ ،۱۹-۳۲٫
 • پورعزت ، علی اصغر، حمزه خواستار ، غزاله طاهری عطار و محمد مهدی فراحی(۱۳۸۷) . “الگوی مطلوب طراحی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در ایران.” مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی -، ۴۰ ،۳-۲۲٫
 • پورعزت ، علی اصغر(۱۳۸۷). “گذار از حصارهای شیشه ای معرفت شناسی با تاکید بر اندیشه های پست مدرنی دریدا.” مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی ۱، ۱ ،۹۱-۱۱۱٫
 • پورعزت ، علی اصغر، حمزه خواستار ، غزاله طاهری عطار و محمد مهدی فراحی (۱۳۸۷) . “الگوی مطلوب طراحی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایران در عصر جهانی شدن.” مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، ۴۰ ،۳-۲۲٫
 • پورعزت ، علی اصغر، آرین قلی پور و طاهر روشندل اربطانی(۱۳۸۷). “تحلیلی بر مبنای نظری سازماندهی و مدیریت نیروهای داوطلبانه مردمی برای حفظ امنیت شهرها در بحران.” پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی ۱، ۶۶-۸۲٫
 • پورعزت ، علی اصغر(۱۳۸۷). “گذار از حصارهای شیشه ای معرفت شناسی با تاکید بر الزامات زبان شناختی علوم میان رشته ای.” مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی ۱، ۱ ،۹۱-۱۰۹٫
 • پورعزت ، علی اصغر، پریسا رضایی و حمید رضا یزدانی(۱۳۸۸) . “بررسی موانع نظریه پردازی در قلمرو علوم اجتماعی.” مدیریت بازرگانی -، ۲ ،۴۷-۶۲٫
 • طالقانی ، غلامرضا، علی اصغر پورعزت و بهاره فرجی(۱۳۸۸) . “بررسی تاثیر سقف شیشه ای بر کاهش توانمندی زنان در سازمان توسعه برق ایران.” فصلنامه مدیریت دولتی ۲، ۲ ،۸۹-۱۰۲٫
 • پورعزت ، علی اصغر و مصطفی نجاتی آجی بیشه (۱۳۸۸) . “عدالت حق مدار و اهداف توسعه هزاره در چشم انداز سازمان تامین اجتماعی.” فصلنامه تامین اجتماعی ۹، ۳۰ ،۲۲۹-۲۴۲٫
 • پورعزت ، علی اصغر(۱۳۸۸). “باز تعریف سیستم مرزبانی کشور در پرتو نیایش امام سجادعلیه السلام درباره مرزبانان.” فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت ۲، ۶ ،۲۳-۴۵٫
 • پورعزت ، علی اصغر، حمزه خواستار و غزاله طاهری عطار(۱۳۸۸)، . “به گزینی الگوی توسعه پارکهای علم و فناوری.” فصلنامه رهیافت ۱۱، ۴۴٫
 • پورعزت ، علی اصغر و غزاله طاهری عطار(۱۳۸۹) . “کاربست حکمرانی خوب برای ملت سازی در پرتو مطالعات میان رشته ای.” پژوهشنامه علوم انسانی ۹، ۱۷۳-۱۹۳٫
 • ، غلامرضا سلیمی و علی اصغر پورعزت(۱۳۸۹) . “بررسی تاثیر رابطه ادراک بی عدالتی در سازمان بر گسترش میل به فساد اداری.” اندیشه سیاسی متفکران مسلمان (مجموعه مقالات) ۴، ۱، ۱۳۱-۱۵۹٫
 • پورعزت ، علی اصغر(۱۳۸۹). “تاملی بر مدیریت مولفه های موثر بر اعتماد به نفس ملی.” فرهنگ عمومی اعتماد به نفس ملی انقلاب اسلامی ۱، ۱، ۵۱۹-۵۳۵٫
 • پورعزت ، علی اصغر(۱۳۸۹). “راهکارهای ارتقا و تعمیق خودباوری ملی.” فرهنگ عمومی، اعتماد به نفس ملی، انقلاب اسلامی ۱، ۱ ، ۶۲۹- ۶۴۳٫
 • پورعزت ، علی اصغر و ندا نامدار قشقایی(۱۳۸۹) . “بررسی دلایل بقا یا فروپاشی حکومت خوارزمشاهیان در برابر اقوام مغول.” فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت ۳، ۸ ، ۱۰۵-۱۴۷٫
 • پورعزت ، علی اصغر، غزاله طاهری عطار و مصطفی نجاتی آجی بیشه(۱۳۸۹) . “چشم انداز اداره دولت و حکومت براساس خط‌مشی‌ها و اسناد راهبردی برخی از انجمن‌های علمی این رشته.” فصلنامه مدیریت دولتی ۲، ۴ ،۲۳-۴۸٫
 • کریمی دستجردی، داود، علی اصغر پورعزت ، نادر سیدکلالی و محمدرضا اخوان انوری(۱۳۸۹) . “رتبه بندی موانع پیاد هسازی تصمیمات راهبردی.” مطالعات مدیریت راهبردی -، ۳۱-۴۹٫
 • پورعزت ، علی اصغر، غزاله طاهری عطار ، آرین قلی پور و مصطفی نجاتی آجی بیشه(۱۳۸۹) . “نقش زنان در فقر زدایی بر اساس اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد.” مجله تحقیقات زنان ۴، ۱ ،۹۹-۱۱۸٫
 • پورعزت ، علی اصغر و سمیرا ندیرخانلو(۱۳۸۹) . “تبیین موانع کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی دانش در دانشگاه تهران.” سیاست علم و فناوری ۲، ۴ ،۶۵-۷۶٫
 • پورعزت ، علی اصغر(۱۳۸۹). “پژوهش ابعاد حکمرانی اخلاقی در فحوای عهدنامه امیر علیه السلام.” پژوهشنامه نهج البلاغه ۸، ۳۰ ،۱۱۵-۱۳۲٫
 • قلی پور، آرین و علی اصغر پورعزت(۱۳۸۹) . “پیامدهای احساس بی عدالتی سازمانی.” برداشت دوم (مرکز استراتژیک ریاست جمهوری) ۱، ۸ .
 • ، داوود عباسی ، علی اصغر پورعزت ، آرین قلی پور و مصباح‌ الهدی باقری ‌کنی(۱۳۹۰)، . “مطالعه اکتشافی آئین رهبری فرماندهان شهید با استفاده از نظریه مبنائی.” مجله پژوهش های مدیریت عمومی- دانشگاه سیستان و بلوچستان ۴، ۱۲ ۵۳-۷۰٫
 • ، حمزه خواستار، رحمان غفاری ، علی اصغر پورعزت و الهام حیدری(۱۳۹۰) . “پژوهشی درباره‏ ی پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از حیث موضوع و روش : مورد مطالعه دانشگاه تهران.” فصلنامه علوم مدیریت ایران ۶، ۲۱ ، ۱۰۵-۱۲۲٫
 • قلی پور، آرین و علی اصغر پورعزت(۱۳۹۰) . “تبیین نهادی نحوه شکل گیری ساختارهای هیدرولیک در ایران.” مدرس علوم انسانی ۱۵، ۲ ، ۱۳۳-۱۵۰٫
 • حجاریان، عفیفه و علی اصغر پورعزت(۱۳۹۰) . “بررسی جایگاه عامه مردم در سیستم مهار و موازنه قدرت.” مطالعات مدیریت بهبود و تحول ۲۱، ۶۴ ، ۱۹-۵۳٫
 • پورعزت ، علی اصغر، آرین قلی پور، باقری کنی و داوود عباسی(۱۳۹۰) . “مطالعه اکتشافی آیین رهبری فرماندهان شهید با استفاده از نظریه مبنائی.” مجله پژوهش های مدیریت عمومی- دانشگاه سیستان و بلوچستان ۴، ۱۲ ، ۵۳-۷۰٫
 • پورعزت ، علی اصغر و الهام حیدری(۱۳۹۰) . “شناسایی و دسته بندی چالش ها و موانع تجاری سازی دانش با استفاده از روش کیو.” سیاست علم و فناوری ۴، ۱، ۴۹-۶۲٫
 • پورعزت ، علی اصغر (۱۳۹۰). “مثلث سازی قدرت و عدالت زبانی/ عدالت زبانی در برابر سازه های اقتدار بخش سلطه در بوروکراسی ایرانی.” ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه ۲، ۵۵ .
 • پورعزت ، علی اصغر. “عدالت امام علی و ایران آینده(۱۳۹۰).” پژوهشنامه نهج البلاغه ۹، ۳۲ (-۶۷-۷۹٫
 • پورعزت ، علی اصغر و پروانه زینالی صومعه(۱۳۹۰) . “آثار فضای غیر اخلاقی در محیط کار بر رفتار ضد شهروندی سازمانی.” اخلاق در علوم و فناوری ۶، ۴ ، ۳۱-۴۰٫
 • عبدالحمید، مهدی و علی اصغر پورعزت (۱۳۹۰). “تبیین ویژگیهای مانایی و پایایی در سازمانهای متمایل به ایثار.” مدیریت اسلامی (دانشگاه امام حسین ) ۱۹، ۲ ۹-۳۰٫
 • زینالی صومعه، پروانه و علی اصغر پورعزت (۱۳۹۰) . “آثار فضای غیر اخلاقی در محیط کار، بر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی.” فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری ۶، ۴ ، ۳۱-۴۰٫
 • اشراقی، علی، وحید محمودی و علی اصغر پورعزت(۱۳۹۰) . “الگو سازی رابطه میان قابلیت افراد و حکومت الکترونیک.” اقتصاد تطبیقی ۲، ۲ ، ۱- ۲۰٫
 • پورعزت ، علی اصغر و علی اصغر سعدآبادی(۱۳۹۱). “تحلیل سلسله مراتبی موانع کار تیمیدر دانشگاه ها با رویکرد فازی (مورد مطالعه: دانشگاه های شهر تهران).” مطالعات رفتار سازمانی ۱، ۳ ، ۶۷-۸۱٫
 • خواستار، حمزه، آرین قلی پور و علی اصغر پورعزت(۱۳۹۱) . “مطالعه کیفی و ارائه الگوی خودباوری ملی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور.” فرهنگ در دانشگاه اسلامی ۲، ۴ .
 • سوداگر، هاشم و علی اصغر پورعزت(۱۳۹۱) . “دانشگاه و دولت، تاملی در باب خط مشی گذاری علم.” فصلنامه رهیافت ۴، ۵۳ ، ۴۷-۵۲٫
 • پورعزت ، علی اصغر، هاشم سوداگر، نسرین بیگدلو و سیده الهه عباسی(۱۳۹۱). “چالش های مدیریتی طرح های پژوهشی کلان ملی و کاربست برنامه ریزی سلول عصر مدار برای مواجهه با آنها.” مدیریت در دانشگاه اسلامی ۱، ۴ ، ۵۷۷-۵۹۶٫
 • پورعزت ، علی اصغر، میثم پورعلی و علی اصغر سعد ابادی(۱۳۹۲). “نور مهدی هدایتگر از فراسوی آینده.” انتظار موعود ۱۳، ۲۲-۴۰٫
 • شاه نظری، علی، علی نجات بخش اصفهانی، علی اصغر پورعزت و مریم سلیمانی(۱۳۹۲). “طراحی مدل ارتقاء جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی.” مدیریت فردا ۱۱، ۲۳-۳۶٫
 • پورعزت ، علی اصغر، علی اصغر سعدآبادی و مهدی عبدالحمید (۱۳۹۲). “کاربست تفکر سازمانی در تصویرپردازی از مختصات سازمان ایثارگر مبتنی بر رویکرد اسلامی.” پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی) ۸، ۱ ، ۷-۳۲٫
 • پورعزت ، علی اصغر، ندا احسانی مقدم، حمید رضا یزدانی و کوکب فائز (۱۳۹۲). “تحلیل مقایسه ای نقش ابعاد گوناگون عدالت در جو سازمان و وفاداری سازمانی: پژوهشی پیرامون یک سازمان فناوری اطلاعات.” فصلنامه مدیریت دولتی ۵، ۱ ، ۶۸-۸۸٫
 • باقری، محمدرضا و علی اصغر پورعزت (۱۳۹۲). “ارائه الگوی ترکیبی برای خط مشی گذاری در عرصه دانشگاه.” مجلس و راهبرد ۲، ۷۴ ، ۱۶۵-۱۹۹٫
 • طاهری عطار، غزاله ، علی اصغر سعدآبادی و علی اصغر پورعزت(۱۳۹۲) . “ملت سازی در اندیشه و اخلاق حکمرانی امام خمینی.” مدیریت اسلامی (دانشگاه امام حسین ) ۲۱، ۱ ، ۱۹۳-۲۱۸٫
 • سعدآبادی، علی اصغر، علی اصغر پورعزت و طیبه عباسی(۱۳۹۲). “شناسایی مولفه های همبستگی ملی در اقوام ایرانی.” راهبرد دفاعی سال ۱۱، ۴۲ ، ۱۹۳-۲۱۵٫
 • باقری، محمدرضا، علی اصغر پورعزت ، محمد مهدی مظاهری و شهلا باقری میاب (۱۳۹۲). “تدوین سیستم خط مشی گذاری فرهنگی آینده نگر با استفاده از هم افزایی مدل ها.” راهبرد فرهنگ ۶، ۲۲ ،۱۳۵-۱۶۲٫
 • پیران نژاد، علی ، آرین قلی پور، علی اصغر پورعزت و پیام حنفی زاده (۱۳۹۲). “تبیین تأثیرات گسترش نفوذ ICT بر توسعه اجتماعی.” مدیریت فناوری اطلاعات ۵، ۳ ، ۱-۲۴٫
 • پورعزت ، علی اصغر، محمد کوهی خور و علی اصغر سعدآبادی(۱۳۹۲). “تعیین و رتبه بندی معیارهای خط مشی گذاری مصرف انرژی در ایران برای تحقق عدالت بین نسلی بر مبنای ملاحظات اخلاقی.” نشریه انرژی ایران ۱۶، ۱ -۱۴٫
 • میرزمانی، اعظم، علی اصغر پورعزت ، مجتبی امیری و حسن دانایی فرد(۱۳۹۲). “واکاوی دلایل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران.” مدیریت اسلامی (دانشگاه امام حسین ) ۲۱، ۲ ، ۳۷-۵۶٫
 • محمودی ، وحید، شهرزاد نیری و علی اصغر پورعزت(۱۳۹۳) . “بازپردارایه شاخص های توسعه قابلیت های انسانی در پرتو فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر.” مدیریت بازرگانی ۶، ۱ .
 • پورعزت ، علی اصغر و افسانه دهقانپور فراشاه (۱۳۹۳). “طراحی ساختار دایره المعارف امام علی علیه السلام و تمدن سازی بر اساس آن از طریق توسعه تیم های فرازمانی.” پژوهشنامه نهج البلاغه ۱۳، ۴۰ .
 • خاجی، مهرنوش، محمدعلی شاه حسینی، علی اصغر پورعزت و عزت اله اصغری زاده(۱۳۹۳) . “ارائه الگوی نظام مند برای انتخاب راهبرد استوار با رویکرد آینده پژوهانه.” مجله پژوهش های مدیریت عمومی- دانشگاه سیستان و بلوچستان ۷، ۲۵ ،۸۶-۱۱۰٫
 • پورعزت ، علی اصغر، محمد جواد حضوری، محمد علی سرلک و نسرین محمد علیپور(۱۳۹۳). “چارچوبی جدید برای ارزیابی عدالت سازمانی با استفاده از وجوه چهارگانه سازمان در کارت امتیازی متوازن.” فرایند مدیریت و توسعه ۲۷، ۲ .
 • پورعزت ، علی اصغر، خدیجه روزبهانی، غزاله طاهری عطار و علی اصغر سعد ابادی(۱۳۹۳). “سازمان به مثابه ققنوس : تاملی بر زندگی و مرگ سازمان های اجتماعی ( مطالعه موردی : جهاد سازندگی).” فصلنامه مدیریت دولتی ۶، ۳ ، ۴۱۹-۴۲۶٫
 • پورعزت ، علی اصغر، سودابه تصدیقی و امیر علی علوی(۱۳۹۳). “فرهنگ نوآوری برای کسب مزیت رقابتی در شرکت بتون در ایران.” فرایند مدیریت و توسعه ۲۷، ۳ ، ۷۵-۱۰۰٫
 • پورعزت ، علی اصغر، میثم پورعلی و علی اصغر سعد ابادی(۱۳۹۳). “تصویر پردازی از جامعه عدل آینده در پرتو روایت ثقلین.” مشکوه – بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی ۷۵، ۱۲۵، ۷۵-۸۸٫
 • نوروزی، محمد تقی، علی اصغر پورعزت و محمد رضا رحیمی(۱۳۹۳). “راه کارهای کارآمدی مدیریت دولتی ، رویکرد اسلامی ؛ با تاکید بر تفسیر ((المیزان)).” اسلام و پژوهش های مدیریتی چهارم، ۹۲۳-۳۳٫٫
 • رضایی منش، بهروز، مهدی عبدالحمید، علی اصغر پورعزت و فتاح شریف زاده(۱۳۹۳). “الگوی ارزشیابی خط مشی های عمومی در پرتو معرفت علوی.” راهبرد فرهنگ ۷، ۲۸ ، ۱۲۲-۱۵۰٫
 • پورعزت ، علی اصغر، صدیقه دمر چی لو و مینا هاشمی کاسوایی(۱۳۹۴). “منافع ملی و حل مسئله عمومی به مثابه شاخص ارزیابی عملکرد دولت.” کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) ۱، ۱ ، ۳۵۶-۳۸۷٫
 • مانیان ، امیر، علی اصغر پورعزت و تارا خدّام(۱۳۹۴). “چشم انداز عدالت الکترونیک : ارزیابی عملکرد حکومت الکترونیک در توسعه عدالت اجتماعی.” کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) ۱، ۱ ۲۴۵-۲۵۵٫
 • پورعزت ، علی اصغر و نرگس صالحی شهرابی(۱۳۹۴). “ارزیابی خط مشی حمایت از محیط زیست.” کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) ۱، ۱ ، ۳۸۵- ۳۹۷٫
 • پورعزت ، علی اصغر، حسین خالقی، فرهاد رهبر و سید سپهر قاضی نوری(۱۳۹۴). “مدل اقتضایی و ارزشی ارزیابی عملکرد حکومت الکترونیک.” کتاب: کتاب مدیریت ایران کشورداری الکترونیکی ۱، ۱ ،۵۰-۶۷٫
 • پورعزت ، علی اصغر و لیلا زائر(۱۳۹۴). “تحلیلی بر مطالبات قانون اساسی درباره تکالیف حکومت در برابر سایر نهادهای اجتماعی.” کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) ۱، ۱، ۱-۱۸٫
 • زارعی، شاپور و علی اصغر پورعزت(۱۳۹۴) . “ترکیب نیازها و زیرساختهای راهبردی برای ایجاد و توسعه پارک های مجازی علم و فناوری.” کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) ۱، ۱ ، ۱۰۱-۱۱۰٫
 • پورعزت ، علی اصغر و منا زهتابی(۱۳۹۴). “آینده شهرهای الکترونیک.” کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) ۱، ۱ ، ۳۰۵-۳۱۳٫
 • پورعزت ، علی اصغر(۱۳۹۴). “نگاه فرا آهنگ به عملکرد کارگزارن حکومت در امتداد حساب پس دهی ، پیش از حساب پس کشی.” کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ، ۴۱۶-۴۲۳٫
 • پورعزت ، علی اصغر و علی اصغر سعد ابادی(۱۳۹۴). “کاربست سیستم برنامه ریزی سلولی غصرمدار برای ارزیابی عملکرد جامع ملی.” کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) ۱، ۱ ، ۱۸۳-۲۰۴٫
 • پورعزت ، علی اصغر، مینا هاشمی کاسوایی، صدیقه دمر چی لو و سیدابوالقاسم میر(۱۳۹۴)ا. “ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد دولت بر اساس میزان تعهد به منافع عمومی.” کتاب: کتاب مدیریت ایران(کشورداری الکترونیکی) ۱، ۱، ۳۳۴-۳۵۰٫
 • پورعزت ، علی اصغر، محمدرضا مهرگان ، افسانه دهقان پور فراشاه و صدیقه دمر چی لو(۱۳۹۴). “کاربست تحلی پوششی داده ها برای ارزیابی کارایی نسبی سازمان های دولتی.” کتاب: کتاب مدیریت ایران(کشورداری الکترونیکی)،۱، ۱، ۲۱۶-۲۲۹٫
 • ثقفی، فاطمه و علی اصغر پورعزت(۱۳۹۴) . “شناسایی ابعاد و مولفه های چارچوب آینده نگاری حکومت الکترونیکی.” کتاب: کتاب مدیریت ایران، کشورداری الکترونیکی ، ۲۳۹-۲۷۴٫
 • پورعزت ، علی اصغر(۱۳۹۴). “پایبندی به عدالت حق مدار لازمه پیشرفت و توسعه آینده پژوهانه.” مجموعه مقالات دومین همایش ملی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت ۱، ۱ ، ۶۱۲-۶۲۰٫
 • پورعزت ، علی اصغر، پاکنوش کیانی و زینب پورعزت(۱۳۹۴). “خط مشی گذاری مالی در حکمرانی متعالی از منظر نهج البلاغه.” پژوهشنامه نهج البلاغه ۱۴، ۴۶، ۵۱-۷۴٫
 • پورعزت ، علی اصغر و احمد سیاح(۱۳۹۴). “کتابخانه هولوگرافیک: توسعه عدالت اطلاعاتی در استعاره کتابخانه آیینه گون در برابر دانش.” تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی ۴۹، ۳ ، ۳۰۵-۳۱۹٫
 • پورعزت ، علی اصغر. “تصویر پردازی از دانشکده حکومت(۱۳۹۵).” مدیریت سازمانهای دولتی ۴، ۲ ، ۱-۱۰٫
 • سید رضایی، میر یعقوب، علی اصغر پورعزت و علي اصغر سعدآبادي اراني(۱۳۹۵). “رصد چالش های سیستم بودجه بندی ایران با هدف توسعه رویکرد عدالت منطقه ای.” بررسی های حسابداری و حسابرسی ۲۳، ۴، ۳-۲۴٫
 • پورعزت ، علی اصغر(۱۳۹۵). “زمان در محضر خدا.” آینده پژوهی ایران ۱، ۱ ، ۳۳-۴۴٫
 • پورعزت ، علی اصغر، فاطمه فتحی و فرزانه قاسمي(۱۳۹۵). “تصویرپردازی از کتابخانه های تعالی گرا و دانش مبنا در امتداد توسعه نسل های جدید دانشگاه.” نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی ۵۱، ۴ ، ۱۳-۳۷٫
 • پورعزت ، علی اصغر، فاطمه فتحی، طیبه عباسی و عادله امیری سوادرودباری(۱۳۹۶). “تدوین مدل شایستگی مدیران در جهت تحقق چشم انداز ۱۴۰۴٫” مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ۱، ۱ ، ۱۱۰-۱۳۹٫
 • احمدیان، مهدی، محمد مهدی ذوالفقار زاده کرمانی و علی اصغر پورعزت(۱۳۹۶) . “تحلیلی انتقادی و راهبردی بر پیش فرضهای مدون دانش آینده پژوهی.” فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد ۲۱، ۸۴ ، ۵-۳۶٫
 • Pour ezzat, Ali asghar, and Parvane Zeynali Masoume . “The study of personnel and customers’ perception of organizational justice.” Iranian Journal of Management Studies 2, no. 2 (2009): 97-113.
 • Pour ezzat, Ali asghar, Ghazaleh Taheri Attar , and Sayed Mahdi Sharifmousavi . “Application of Era – Based Cellular Planning for Development of
  E- Government in Developing Countries.” International Journal of Innovation in the Digital Economy 2, no. 2 (2011): 25-43.

Pour ezzat, Ali asghar, Ghazaleh   Taheri Attar , and Narges  Salehi Shahrabi . “lessons for administration : historical collaps in iran.” Iranian Journal of Management Studies 4, no. 1 (2011): 5-2

 

[۱] Arezoo_sohrabi@ut.ac.ir

index10


برخی از مقالات استاد:

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله  ضرورت خط مشی گذاری برای مشارکت بخش خصوصی در حل بحران آب،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله تحلیلی بر رویکرد تاریخی به توسعه سیستم خط مشی گذاری عمومی؛ مبانی نظری و اسلوب اجرا،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله تدوين سيستم خط مشي گذاري فرهنگي آيند ه نگر با استفاده هم افزایی مدل ها ،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله مطالعه اکتشافی عوامل مؤثر بر رعایت عدالت منطق های در اثر خط مشی های مالی و بودجه ای ایران،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله بررسی مناقشات بازیگران رسانه هاي صوتی تصویري ایران در افق پنج ساله با روش تحلیل رفتار بازیگران،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله مقدمه ای برهرمنوتیک درقلمرو وشناخت سازمان ومدیریت،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله  عوامل موجد رفتارهای ضدشهروندی درسازمان ها،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله رابطة آگاهي شهروندان از حقوق شهروندي با پاسخگويي و شفافيت سازمان ها،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله تحلیل میدان نیرو دربرنامه ریزی برای جانشین پروری شرکت ایتوک،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله گذارازحصارها ی شیشه ای معرفت شناسی با تاکید بر الزامات زبان شناختی علوم میان رشته ای،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله خط مشي گذاري دولتي براي تحقق عدالت اجتماعي در حد فاصل تدوين تا اجراي قانون اساسي،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله چشم انداز اداره دولت و حكومت براساس خط مشي ها و اسناد راهبردي برخي از انجمن هاي علمي اين رشته،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله بررسی امکان رویکرد چند پارادایمی وفراپارادایمی درمطالعات میان رشته ای،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله  تبیین ویژگی های سیستم مناسب بودجه بندی عمومی برای تحقق پیشرفت عادلانه وکارآمد،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله بررسي موانع نظريه پردازي در قلمرو علوم اجتماعي،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله واکاوي دلایل بنیادین خط مشی گذاري عمومی در جامعه اسلامی ایران ،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل مقاله بررسي موانع نظريه پردازي در قلمرو علوم اجتماعي،کلیک کنید

کامنت