رادیو پالیسی: مهارپیچیدگی فرآیند سیاستگذاری(قسمت دوم،بخش اول)

0

رادیو پالیسی Radio Policy

بخش اول از قسمت دوم

مهارپیچیدگی فرآیند سیاست گذاری

همراه با محمد قاسمی و نوید خنوه
✳️ theradiopolicy.podbean.com/feed.xml
? @radiopolicy

جهت دریافت فایل پادکست،کلیک کنید

index

کامنت