اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی»

0

اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره: «طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی»

 

جهت مشاهده گزارش کلیک نمائید

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت