دیده بان خط مشی ایران Iran Policy Watch News Agency

نویسنده: زهرا مجدی زاده مقدمه بندیکت مکون کوونی[1]، اقتصاددان سابق خزانه­داری انگلستان و مشاور نخست وزیر تونی بلر است. وی…

علیرضا نفیسی در یادداشت‌های قبل، به چالش‌ها و مسائل رفتاری بسیار متنوعی در فرایند سیاست‌گذاری عمومی در درون ساختار حکمرانی…