مشاهده: اسناد و قوانین

ویرایش جدید کتاب قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به همراه فهرست تغییرات مواد آن جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل فهرست تطبیقی شماره مواد آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی،کلیک کنید جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل قانون آیین نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى،کلیک کنید

طرح ممنوعیت انتصابات فامیلی (اقربای نسبی و سببی) در پست‌های مدیریتی توسط مدیران دستگاه های اجرایی قانون الحاق یک بند به ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شرایط انتصاب به پست‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی کشور (در مرحله ارائه طرح) این طرح در جلسه شماره 236 روز یکشنبه مورخ 4/6/1397 به صورت عادی مطرح گردید و به صورت عادی اعلام وصول گردید مقدمه (دلایل توجیهی): ارتقای سطح اعتماد مردم به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی ضرورتی است که باید به فوریت و به طور جدی به آن پرداخت. از جمله مواردی که ممکن است به کاهش سطح اعتماد عمومی منجر…

برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم (1399- 1397) (تصویب نامه شماره 302596 مورخ 1397/6/14 شورای عالی اداری) جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید سازمان اداری و استخدامی کشور- تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری ها شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 30/5/1397 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری (مصوبه شماره 560/93/260 تاریخ 20/1/1393 شورای عالی اداری) و به منظور تداوم اصلاحات در نظام اداری کشور، برنامه جامع…

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و جزء (2) آن (تصویبنامه شماره 76128/ت55526هـ مورخ 11/6/1397 هیئت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 4/6/1397 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ج) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور و جزء (2) آن، آیین نامه اجرایی بند و جزء یاد شده را تصویب کرد: ماده 1- در این تصویبنامه…

نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی کشور (مصوبه شماره 302550 مورخ 1397/6/14 شورای عالی اداری) جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 30/5/1397 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به استناد بندهای 8 و 11 ماده (115)‌قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای بندهای 1، 20، 21 و 26 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، حفظ حقوق مردم مندرج…

قانون چک جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید قانون چک (مصوب سال 1382) ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از: 1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. 2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود. 3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. 4. چک مسافرتی، چکی است که…

قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جهت دریافت نسخه الکترونکی فایل،کلیک کنید قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 22/31397 مجلس شورای اسلامی) نامه شماره 53645 مورخ 1397/4/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1397/4/20به تأیید شورای نگهبان رسیده…

قانون دائمی شدن قانون آیین‌دادرسی کیفری (مصوبه مورخ 1397/3/9مجلس شورای اسلامی) نامه شماره 7221 مورخ 1397/4/16 وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون دائمی شدن قانون آیین‌دادرسی کیفری» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1397/12/23به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 27468/398 مورخ 10/4/1397 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. حسن روحانی- رییس‌جمهور نامه شماره 27468/398 مورخ 1397/10/4 حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رییس…

۱ ۲ ۳ ۹