مشاهده: مدل های خط مشی گذاری

مدل‌های خط‌مشی گذاری و تحلیل خط‌مشی در بخش عمومی بخش بیست و یکم نهادگرایی نوین جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید نهادگرایی نوین مدل نهادگرایی نوین محدودیت‌های نظریه مبتنی بر فرد و گروه را در برخورد با پدیده سیاسی مورد توجه قرار می‌دهد. نهادگرایی نوین که اقتصاد جدید سازمان نیز نامیده می‌شود، معتقد است که سازمان‌ها برای غلبه بر موانع وجود بر سر راه تولید اطلاعات و تبادل آنها در سازمان‌های اجتماعی به وجود آمده‌اند. در نگرش نهادگرایی نوین، دو نوع سازمان اجتماعی مؤثر در به حداقل رساندن هزینه‌های بده ـ بستان‌ها وجود دارند که عبارتند از بازار و سلسله…

مدل‌های خط‌مشی گذاری و تحلیل خط‌مشی در بخش عمومی بخش بیستم مدل بحرانی،مدل اجتماعی جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید مدل بحرانی سازمان‌های دولتی و خصوصی از اواسط دهه 1970 نسبت به راهبردهای حل مسائل و تغییر، موضعی انفعالی داشته و در مقایسه با عامل‌های دیگر نظرشان کمتر به ارزش‌های انسانی معطوف بوده است. به رغم موقعیت‌های بحرانی، مدیران زیادی در رویارویی با تغییرات محیط و رشد و پیچیدگی آن موضوعی انفعالی گرفتند. در حل مسائل مذکور سعی این مدیران بر حفظ شغل و تداوم موقعیت خود بوده است. در مدل خط‌مشی‌گذاری بحران، به مشارکت کارمندان، ارباب رجوع و آموزش‌های…

مدل‌های خط‌مشی گذاری و تحلیل خط‌مشی در بخش عمومی بخش نوزدهم مدل آشفته (سطل زباله) جهت دریافت فایل،کلیک کنید مدل آشفته(سطل زباله) مارچ و اولسون مدلی از تصمیم‌گیری ارائه دادند که به مدل سطل زباله معروف است. مدلی که در آن حتی عقلانیت محدود مورد نظر مدل تدریجی هم نادیده گرفته شده است. آنها با این فرض شروع کردند که در مدل‌های دیگر مسائلی مانند تعمد، درک مسایل و قابلیت پیش‌بینی و روابط میان بازیگران مطرح است که اصولاً در واقعیت اثری از آنها نیست. به اعتقاد آنها، تصمیم‌گیری فرآیندی کاملاً مبهم و غیرقابل پیش‌بینی است که تنها به صورت تصادفی…

مدل‌های خط‌مشی گذاری و تحلیل خط‌مشی در بخش عمومی بخش هجدهم مدل مطلوبیت،ارزیابی تکنولوژی،مدل تصمیم‌گیری مقطعی جهت دریافت فایل،کلیک کنید مدل‌های خط‌مشی گذاری و تحلیل خط‌مشی در بخش عمومی بخش هجدهم مدل مطلوبیت یکی از مدل‌های برگرفته از فرآیند عقلایی تصمیم‌گیری است. هر گاه در شرایط تصمیم‌گیری با مواردی روبرو شویم که طی آن دستیابی به محصولی موجب محرومیت از محصول دیگری می‌شود می‌توان از این مدل برای رسیدن به حد مطلوب یا بهینه استفاده کرد. بدین منظور یک نمودار رسم می‌کنیم. در این نمودار دو منحنی وجود دارد، یکی منحنی روابط متقابل یا مبادله‌ای با دو هدف و دیگری…

مدل‌های خط‌مشی گذاری و تحلیل خط‌مشی در بخش عمومی بخش هفدهم مدل بررسی تلفیقی،مدل جریان‌ها ـ دریچه‌ها  جهت دریافت فایل،کلیک کنید 24- مدل بررسی تلفیقی مدل بررسی تلفیقی به عنوان شیوه‌ای اقتضایی برای تصمیم‌گیری توسط اتزیونی معرفی شد. این شیوه در قبال نارسایی‌ها و محدودیت‌های مدل عقلایی و جزیی ـ تدریجی در خط‌مشی‌گذاری اتخاذ شد. مدل تلفیقی شیوه‌ای ترکیبی است که پدیده و مفاهیم را در تصمیمات عالی و استراتژیک به مسائل سطوح پایین و تدریجی که برای سطوح بالا تدارک دیده می‌شود تلفیق می‌نماید. شیوه تلفیقی کمتر به دنبال تمامی راه‌حل‌ها و گزینه‌هایی است که مدل عقلایی…

مدل‌های خط‌مشی گذاری- مدل سیستمی16: خط‌مشی به عنوان بازده سیستم مدل سیستمی: خط‌مشی به عنوان بازده سیستم جهت دریافت مطلب کلیک کنید بخش شانزدهم: مدل سیستمی: خط‌مشی به عنوان بازده سیستم در این دیدگاه خط‌مشی‌گذاری به مثابه یک سیستم در نظر گرفته می‌شود که ورودی آن مسائل عمومی و خروجی آن خط‌مشی‌ها هستند. نیروهایی که در محیط، سازمان یافته و روی سیستم خط‌مشی‌گذار اثر می‌گذارند به عنوان درون دادهای سیستم در نظر گرفته می‌شوند. محیط به شرایط یا وضعیتی اطلاق می‌شود که در داخل تشکیلات و محدوده سیستم نباشد ولی با آن مرتبط باشد. بازده سیستم، منابع تخصیص یافته…

مدل های خط مشی گذاری و تحلیل خط مشی گذاری ۱۵-نظریه بازی نظریه بازی: خط‌مشی­ گذاری به عنوان انتخابی عقلایی در شرایط رقابتی جهت دریافت مطلب کلیک کنید       مدل‌های خط‌مشی گذاری و تحلیل خط‌مشی در بخش عمومی   بخش پانزدهم نظریه بازی: خط‌مشی­ گذاری به عنوان انتخابی عقلایی در شرایط رقابتی نظریه بازی به بررسی تصمیمات عقلایی در محیطی رقابتی بین دو یا چند نفر می‌پردازد. شرایط رقابتی به گونه‌ای است که بازده هر گزینه برای یک طرف، مرتبط به نتایج گزینه طرف دیگر است. در این نظریه از خط‌مشی‌گذاری، بهترین پیامد به عملکرد تصمیم‌گیرنده مقابل…

مدل‌های خط‌مشی گذاری و تحلیل خط‌مشی در بخش عمومی بخش چهاردهم مدل اقماری جهت دریافت فایل ، کلیک کنید  مدل اقماری رهبران جامعه، قوای مختلف حکومتی، عامه مردم و گروه‌های ذی‌نفوذ هر یک به نحوی در وضع خط‌مشی‌های عمومی مؤثر بوده در شکل‌گیری آنها نقش دارند. ارائه یک الگو که بخواهد به طور ثابت ارتباط بین عوامل مذکور را نشان دهد، نمی‌تواند جوابگوی شرایط و موارد مختلف و متنوع باشد. زیرا در هر مقطعی که یک خط‌مشی خاص در حال وضع و شکل‌گیری است، یکی از مراجع نقش اصلی را ایفا می‌کند و سایر آنها به عنوان عوامل مؤثر بر…

مدل‌های خط‌مشی گذاری و تحلیل خط‌مشی در بخش عمومی برای دریافت مطلب کلیک کنید.   19- مدل پادشاه و پادشاه سازان مدل پادشاه و پادشاه‌سازان[1] به عنوان یک مدل خط‌مشی‌گذاری عمومی، قدرت و خط‌مشی را به صورت سازماندهی شده در جوامع ملی یا محلی در یک هرم ترسیم می‌کند. تصمیمی که به عنوان خط‌مشی توسط مقامات رسمی و نهادهای سیاستگذاری ابلاغ می‌شود حاصل بازی‌های قدرت و بده و بستان‌های گروه سیاسی است. بازیگران قدرت، با اهداف و مقاصد گوناگون تلاش دارند تا با دسترسی به منابع قدرت و جهت دادن به رفتارهای دیگران، خط‌مشی‌های مورد نظر خود را…

۱ ۲ ۳