مشاهده: بحران: بودجه ریزی

بحران: بودجه ریزی 7037831_318
بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 29. جزء «3» بند «ب» تبصره «11» (امکان صدور گواهینامه رانندگی برای مشمولان فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت سربازی)

بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 29. جزء «3» بند «ب» تبصره «11» (امکان صدور گواهینامه رانندگی برای مشمولان…

۱ ۲ ۳ ۵