مرور: همایش ملی آیت الله هاشمی رفسنجانی و ٨ سال دفاع مقدس